O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výši 2.065.893 Kčs. Tato částka nevyplývá z vlastního hospodaření ale více než tří čtvrtin je tvořena zbytkem prostředků, které městský národní výbor dostal jako dotace: např. na Černý rybník 418.835, na fasádu tělovýchovného střediska 108.866, na vybavení nové základní devítileté školy 201.999, na vybavení mateřské školy 356.000, na kanalizaci na Brožkově kopci 120.000 a neuhrazené faktury 131.504. Zbytek přebytku vyplynul z prodeje tří obytných domů (359.000), z nadplánovaného příjmu daně z obratu (59.000), z kina (37.000) a z odvodu zisku provozoven městského národního výboru (76.000). Výdaje byly splněny s menšími odchylkami podle rozpočtu. Investiční výstavba: stavba mateřské školy a jeslí byla dokončena a v hodnotě 2.953.000 převedena do základních prostředků. Rekreační středisko Černý rybník: celková hodnota stavby 9.021.000, plán na r. 1967 1.771.000, skutečně prostavěno 1.347.000. silnice k pekárnám plánovaná částka 78.000 – vyčerpáno 69.000. Komplexnost sídlišť: osvětlení na Brožkově kopci – plán 63.000 – plnění 59.000; kanalizace tamtéž 174.000 – 114.000; kanalizace na Beranici 108.000 – 61.000; úprava viaduktu 85.000 – 196.000. Z finanční reservy pořízeny nadplánované investice: zásobník na štěrk pro kamenolom 158.000, bubnový podavač 18.000, exkavátor 60.000, ocelový dvoukolový žebřík 11.000, automobilová cisterna pro požární sbor 20.000 a ještě několik dalších. V akci –Z- prováděny akce: střelnice Svazarmu 13.622; stavba skladů a garáží zahrádkářů a omítka tělovýchovného střediska (byla dokončena v r. 1968). V rámci komunikací provedena oprava na Malé ulici, v ulici Karla Němce, Pekárenské a pod Holubkou nákladem 176.000. Z finanční reservy městského národního výboru poskytnut příspěvek na dokončení kulturního domu v Pohledci v částce 20.000 a na stavbu autobusové čekárny v Maršovicích 15.000.
Zprávu o hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za rok 1967 podal předseda komise místního hospodářství a člen rady s. Krotký. Provozovny: kamenolom – vytěženo 12.000 m3 kamene, tržby 547.000, náklady 412.000, úspora 135.000. V dubnu a v květnu 1968 bude provedena rekonstrukce lomu. Bude zabudováno šest železných sypáků v ceně 158.000; byl zakoupen bagr za 294.000 a transportér za 44.000. Od Státní spořitelny ve Žďáře nad Sázavou vypůjčeno 496.000. Po rekonstrukci se očekává zvýšení těžby o 50 % a zisk by měl být asi 200.000. Cihelna: tržby 512.000, náklady 431.000, zisk 81.000; vyrobeno 809.000 cihel; v r. 1968 má být vyroben 1.000.000 cihel. Prování se úprava vlastní pece a bude třeba vybudovat dostatečný sušící prostor. Půjčka u Státní spořitelny na rekonstrukci činí 167.000. Cementárna: tržby 116.000, náklady 98.000, zisk 18.000. Pískoviště: tržby 14.000, náklady 11.000, zisk 3.000, vytěženo 405 m3 písku.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková