O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

podat stížnost k Jihomoravskému krajskému národnímu výboru v Brně. Teprve na základě této stížnosti se závady pomalu odstraňují. Dále byla na tomto zasedání rada informována o situaci ve výstavbě města: koncem roku 1967 dáno do užívání 48 bytových jednotek, svépomocí je rozestavěno 18 bytovek a další čtyřbytovka se připravuje. Na rok 1968 je přidělena šestnáctbytovka pro stavební družstvo Chirany a přislíbena třináctibytovka pro bytové družstvo Horácka. V rámci podnikové výstavby se plánuje zahájení stavby dvou šestibytovek, z nichž jedna bude pro Silniční vývoj a druhá pro Jihomoravské elektrárny. Na rok 1970 se počítá s další družstevní výstavbou čtyřiceti bytových jednotek. Rada dále schválila plán kulturních akcí pro rok 1968. Další zasedání rady se konalo 12. února. Na pořadu jednání bylo hospodaření novoměstských zemědělských závodů v r. 1967, hodnocení občanských výborů v Maršovicích (jeho práce byla bohatá a týkala se zvelebení obce na úsek rozšíření elektrické sítě, vybudování kanalizace a autobusové čekárny a rekonstrukce rozhlasu) a v Pohledci, kde provedena úprava koupaliště. Obec požaduje na městském národním výboru vybudování mateřské školy z bytu ředitele školy, který se uvolní; rada se pokusí žádost realizovat. Dále projednávala rada návrh komise pro obchod na zlepšení služeb v Gottwaldově ulici, hlavně pokud jde o prodejní místnosti potravin, masa a mléka, a zabývala se dopisem architekta Štursy z Prahy, který požaduje 60.000 Kčs jako autorský poplatek za odlití sochy Raněný; rozhodnuto celou záležitost právně prověřit. Předseda městského národního výboru informoval radu o osobním jednání na Ústředním výboru Československého svazu tělesné výchovy ve věci dotace 500.000 Kčs na stavbu tělocvičny při nové základní devítileté škole; byla přislíbena na rok 1969, v případě potřeby zčásti už v r. 1968. Předseda jednal také o dotaci padesáti procentního příspěvku na stavbu rekreačního střediska Černý rybník z prostředků státních. Po dohodě s ministrem financí bude dotace zajištěna v rozpočtu na r. 1968 a 1969. Na posledním zasedání rady dne 19. února projednáno hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, domovní správy a provozoven za r. 1967. Rada dále seznámena s požadavkem nár. podniku Zelenina, který ve svém výhledovém plánu počítá s výstavbou nových prodejen zeleniny ve středu města a v ulicích Gottwaldově a Žďárské.
Zpráva o rozboru hospodaření novoměstských zemědělských závodů přednesl na plenárním zasedání předseda zemědělské komise s. Břečka. Hlavní části jeho zprávy jsou zapsány v kapitole o zemědělství na 80b stránce této kroniky.
Rozbor hospodaření městského národního výboru v r. 1967 provedl předseda finanční komise a člen rady, s. V. Beneš. Za rok 1967 vykázalo hospodaření městského národního výboru přebytek ve

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková