O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V moderních dějinách naší vlasti bude patřit rok 1968 k nejvýznamnějším. I když události, které jsme prožívali, se větší měrou týkaly především poměrů celostátních, je pochopitelné, že jejich obsah i následky se nutně musely odrazit i v životě obyvatelstva našeho města. Obrodný proces Komunistické strany Československa, který označujeme jako „polednový vývoj“ a československou cestu k vytváření socialismu s lidskou tváří se všemi jeho kladnými i zápornými stránkami, příprava voleb do národních výborů a Národního shromáždění, narůstání antisocialistických a antisovětských a konečné dramatické události z poslední třetiny srpna s jejich závažnými důsledky pro náš další vývoj, to všechno s řadou ještě dalších závažných skutečností tvoří velmi bohatý obsah tohoto památného roku, který pro ty, kdož jej prožívali, zůstane provždy nezapomenutelným.
Ty nejzávažnější události probíhaly mimo naše město a ohlas těch nejdramatičtějších, 21 srpen a další, prošel naším městem v poměrném klidu, jako o tom budou uvedeny doklady na dalších stránkách této kroniky. Přesto však je třeba zachovat všechno pro paměť budoucnosti, která vyřkne o tom všem, co se v naší republice i v našem městě v tomto roce odehrálo, svůj kritický soud. Kéž by nově nastoupená cesta našeho lidu vedla jen a jen k jeho životu lepšímu a krásnějšímu.

Život veřejný a činnost městského národního výboru

Po mnoha průtazích a odkladech zahájilo Lidové spotřební družstvo Jednota dne 12. února v nově vybudované prodejně samoobsluhy na Žďárské ulici pod nemocnicí provoz. Dobře vybavená a širokým sortimentem spotřebního zboží opatřená nová prodejna znamená další krok k zlepšení obchodní sítě v našem městě, i když tíživou situaci hlavně ve středu města neřeší. Tu může odstranit pouze výstavba nového moderního obchodního domu.

V rámci školení civilní obrany konala se 20. února večer v sále Jednotného klubu pracujících beseda ke čtvrtému vojensko-politickému tématu s námětem vojensko-strategická

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková