O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kulturní zpravodaj
Informativní měsíční leták, vydávaný Jednotným klubem pracujících, správou kina a školskou a kulturní komisí městského národního výboru, vycházel pravidelně po celý rok s úvodním článkem a s programem kina, koncertů, přednášek, výstav, divadelních představení, sportovních utkání, plesů a jiných dalších kulturních a společenských akcí v příslušném měsíci. Obsah připravovala redakční rada ve složení R. Svačina, dr. J. Mikulec a L. Novák. Z hodnotných úvodníků uvádím: Sedmset let Nového Města na Moravě, Novoměstské lyžování v minulosti a v přítomnosti, Nové Město na Moravě ve výstavbě, Z dětství Oldřicha Blažíčka, První máje v Novém Městě na Mor., Přírodní rezervace na Vysočině, Nepravý chlapec z Lidic, Turistika na Novoměstsku, Jaroslav Křička Horácku, Výstava horáckých výšivek a Vzpomínání na Akademický spolek Horák.

Vypracování konceptu kronikářského zápisu bylo dokončeno 10. června 1968. Přečteno, doplněno a schváleno na schůzi letopisecké komise, jejímuž jednání byl přítomen předseda městského národního výboru s. Bohuslav Dvořák, konané dne 19. června 1968.
Zápis do kroniky dokončen 5. září 1968.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková