O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zpráva o povětrnostních poměrech, zpracovaná podle podrobných meteorologických záznamů člena letopisecké komise, s. Fr. Brázdy.
V prvním lednovém týdnu kolísala teplota mezi 0° až 7°, ve druhém 1° - -14°, ve třetím se držela v rozmezí -1° až – 15° a v posledním byla stálá kolem -2°. Po celý měsíc bylo převážně zataženo a klidno. Z počátku měsíce drobně sněžilo, později dosáhla sněhová pokrývka síly až 20 cm. V prvním týdnu únorovém kolísala teplota mez 5° až -3°, což mělo za následek rychlé tání sněhu, který místy zmizel skoro úplně. Druhý týden se pohybovaly teploty v rozmezí -1 až -7°; dvakrát (11. a 14.) klesla teplota až na -13 a -12°. Třetí týden byl bez podstatnějších tepelných výkyvů (kolem -5°) a v posledním stoupla teplota nad bod mrazu a 23. února dosáhla +7°a 26. II. 8°. Téměř celý měsíc bylo zamračeno a oblačno, jasné byly pouze dva dny (13. a 14.). Vál většinou mírný až čerstvý vítr. Dne 8. a 9. znova začal padat sníh. Ve druhé polovině měsíce sněhu ubývalo a koncem února bylo město většinou bez sněhu. Dne 23. února v pozdních večerních hodinách přehnala se nad městem větrná bouře. Březnové teploty odpovídaly obvyklému stavu tohoto ročního období. Většinou se pohybovaly kolem 3° a jen v několika dnech (5., 9., 10., 11. a 26.) vystoupily až na 11°. Jasné dny se střídaly se zamračeným a mlhavým. Vál pouze mírný vítr. Uprostřed měsíce několikrát sněhové přeháňky. Ke konci zmizel sníh úplně a zůstaly jen zbytky v lesích. V dubnu teplota značně kolísala. V prvním týdnu se pohybovala v rozmezí 2 až 8°, ve druhém vystoupila ve dnech 9. až 17. na 11 až 17°. Zbytek měsíce se vyznačoval teplotami kolem 6° a teprve ve dvou posledních dnech vystoupila teplota až na 15°. Po většinu měsíce bylo oblačno a zamračeno; jasných dnů bylo málo. V prvním týdnu byly dešťové přeháňky, někdy sněhové; tyto hlavně ke konci měsíce. Květnové teploty velmi kolísaly. V den Svátku práce ráno v šest hodin naměřeno 5°, v deset hodin 15°a ve čtrnáct hodin 18°. V prvním týdnu kolísala teplota v rozmezí 0° až 18°. Druhý týden byl vcelku teplý a stálý (kolem 18°, s maximem 23°). Ve třetím týdnu se průměrná teplota poněkud snížila (kolem 14°) a zůstala až do konce měsíce téměř na stejné úrovni jako v týdnu třetím. Přibylo jasných dnů. V prvním týdnu vydatně pršelo, 3. května byla bouřka a 4. za svítání sněžilo a na zemi zůstal bílý poprašek. 5. byl bílý mráz. Vál mírný vítr. 8. května před polednem a v 16 hodin bouře s vydatným deštěm. Další dešťové přeháňky byly v poslední třetině měsíce. Tři první červnové týdny

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková