O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

předsedou zemědělské komise s. Břečkou zprávu o postupu jarních prací a s plněním dodávkových úkolů novoměstskými zemědělskými závody. Všechny tři závody (státní statek a obě zemědělská družstva) musely na jaře zaorávat žito a jetel pro nepříznivé klimatické podmínky v zimě. Škoda je značná, i když je částečně kryta pojištěním. To ovšem nemůže nahradit ztrátu zrna a slámy, jejíž důsledky se projeví v živočišné výrobě v příštím roce. Poněvadž nebylo k dostání osivo, došlo ke kritické situaci v podsevech jetele a trav. Proto musely závody překročit osevní plochy obilnin, a to Maršovic z 51 ha na 82 (z toho 7 ha pšenice, 18 ječmene, 54 ovsa a zbytek luštěniny na zrno). Podsevu jetele a trávy na úkol 30 ha zaseto pouze 14 ha. Na 42 ha budou vysázeny brambory. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec na úkol 74 ha oseto 116 ha, z toho 6,5 ha pšenice, 15 ha ječmene, 70 ha ovsa a 12 ha směsek nazeleno. Brambor místo 56 ha zasázeno 59 ha. Ve všech závodech byly včas ukončeny jarní práce právě tak jako příprava na senoseč. Plnění dodávkových úkolů. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích: maso celkem 415 q, splněno 91 q, z toho vepřové 180/41,6, hovězí 225/49,69; mléko 160.000 l/48.000; vejce 86.000/14.574. Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci: maso celkový úkol 518 q, splněno 225, z toho hovězí 308/114, vepřové 200/108; mléko 205.000/51.000; vejce 120.000/63.705. Státní statek má plánovány dodávky ústředně a plní je dobře. Komise se bude zabývat nízkým plněním dodávek v Maršovicích a vynasnaží se zjednat v tomto směru nápravu.
Na schůzi pléna městského národního výboru, konané dne 25. srpna, informoval předseda zemědělské komise s. Břečka přítomné o průběhu žňových prací ke dni 24. srpna a o plnění dodávek. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích mělo zaseto zrniny na 110 ha. Pokoseno 60 ha, řádkově 10 ha; sklizeno celkem 20 ha, kombajny přímo 10 ha, dvoufázová sklizeň na 10 ha, sláma uklizena z 10 ha; podmínka provedena na 10 ha, sklizni otav na 10 ha, sklizeň pícnin na 10 ha. Z plánované orby 170 ha neprovedeno nic. Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci: sklizeň zrnin 128 ha, pokos 55, řádkovači 40, sklizeno 30 ha, dvojfázově 30 ha, úklid slámy 15 ha, podmínka žádná, sklizeň otav 32 ha, pícnin 8 ha, plán orby 125, provedeno 23. Státní statek v Novém Městě na Moravě: sklizeň 147 ha, pokos 129, řádkovači 116, sklizeno celkem 110, kombajny 2, dvojfázově 108, úklid slámy 49, podmínka 30, sklizeň otav 197, orba 11 ha. Plnění dodávek. JZD Maršovice (plán plnění): maso vepřové 180/68,52, hovězí 207/70,5, telecí 29/24,58 (chov), drůbež 8/6,4;

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková