O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

i v zimě. Bude zahájena montáž jídelny. Je rovněž smontována ze železobetonových prefabrikátů tělocvična. Celkový postup prací je uspokojivý. Mateřská škola a jesle byly dány do provozu 1. září. V současné době se dokončují terenní úpravy, komunikace a oplocení celého objektu. Prodejna Jednoty na Žďárské ulici byla připravena k dokončení, které ale bylo odvislé od instalace ústředního topení. Po četných intervencích bylo s instalací započato. Lze předpokládat, že k otevření dojde 15. prosince 1967. Družstevní bytová výstavba. Blok osmnácti bytových jednotek u zastávky a u nemocnice je před ukončením. Další blok povolené družstevní výstavby u nádraží je proveden v hrubé stavbě. Svépomocné bytové družstvo Horácko dokončuje v ulici Pionýrů své bytové jednotky a zaslouží si plného uznání, protože jeho výstavba postupovala mezi všemi ostatními družstvy nejrychleji a bez podstatnějších potíží. Aby nebylo dalších těžkostí s družstevní bytovou výstavbou, je nutné v předstihu vybudovat v souladu se zastavovacím plánem inženýrské sítě. Individuelní bytová výstavba. V současné době je rozestavěno 46 rodinných domků. Většina z nich by měla být dána do užívání do konce roku, což ovšem bude odvislé od dodávek stavebního materiálu. Veřejné investice – vodovod, kanalizace, komunikace a rozšíření elektrické sítě. V r. 1967 přiděleno z rozpočtu městského národního výboru pro tyto účely 400.000 Kčs. Z této částky bude provedena kanalizace na Brožkově kopci a na Beranici, aby zde bylo možno v r. 1968 provádět komunikace. Potok u viaduktu a jeho konečná úprava je před dokončením. Stavba rekreačního střediska Černý rybník byla zahájena v červnu a postupuje bez přerušení. V současné době se dokončuje vodovod a kanalizace včetně meliorace, která bude z technických důvodů skluzovat až do r. 1968, to jest po hrubé stavbě vlastního hotelu, aby těžké mechanizační stroje provedené práce neničily. Do konce října bude provedena oprava a nátěr fasády na budově základní devítileté školy. Akce –Z-: V hrubé stavbě je autobusová čekárna v Maršovicích. Výstavba garáží a hospodářské budovy zahrádkářů pokračuje přes všechny potíže vcelku dobře a bude snad do zimy zastřešena. Fasáda na tělovýchovném středisku nebyla dosud zahájena, protože tělovýchovná jednota Sokol nemůže svými silami tuto práci zajistit. Městský národní výbor má však od ZRUP v Rožínce příslib, že tuto práci za 130.000 Kčs po skončení vlastních úkolů ještě v letošním roce provedou. V krajním případě se tak stane začátkem dubna příštího roku. V resortní výstavbě se dokončují sedmipodlažní domy a byla zahájena výstavba posledního bloku tělovýchovného střediska. Dne 10. září byla dána do provozu hotelová ubytovna bez kuchyně a restaurační části v ulici Drobného a kotelna v Malé ulici.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková