O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výstavba města

Výstavba nové budovy základní devítileté školy pokračovala s minimálním zpožděním, způsobeným zimním počasím. Prováděla se betonáž základů jídelny a kuchyně. Základy pro budovu jsou hotovy a připraveny k montáži betonové konstrukce budovy. Byla zahájena dodávka železobetonových prefabrikátů. Dovážením těžkého stavebního materiálu je velmi poškozena ulice L. Čecha, kterou bude nutno dát po dokončení stavby do pořádku novou úpravou. Na výstavbě mateřské školy a jeslí je koncem února skluz 306.000 Kčs. Na kontrolním dnu 23. března zástupci ZRUŠ se zavázali, že stavbu urychleně dokončí. Hospodářskou část objektu slíbili dokončit do 30. VI. 1967. Aby bylo možno dokončit výstavbu přístupové komunikace k mateřské škole, bude nutné do 20. května provést demolici domku s. Kaliny.
Plán stavebních prací v r. 1967. 1) Komunikace: dokončení komunikace na Beranici, k pekárnám, ke garážím za nádražím, na Výhledech a k Maršovské rychtě. Dále má být vybudován chodník k nádraží a chodníky na sídlišti. Na Dukle bude provedeno položení obrubníků. 2) Kanalizace: provede se část řádu na Brožkově kopci a na Beranici, bude-li ovšem k dispozici potřebný materiál. 3) Veřejné osvětlení: bude provedeno osvětlení podél nové komunikace k pekárnám a nové osvětlení čtvrti Niva před budovou střední všeobecně vzdělávací školy. 4) Sady a parky: bude provedena úprava terénu pod Klečkovcem a parku na sídlišti a návsi v Pohledci. 5) Nové stavby: dokončení samoobsluhy na Žďárské ulici, hrubá stavba základní devítileté školy, rozestavba rekreačního střediska Černý rybní (1. etapa výstavby inženýrské sítě). 6) Akce – Z- : omítka tělovýchovného střediska, autobusová čekárna v Maršovicích, výstavba střelnice pro Svazarm a stavba skladiště pro zahrádkáře.
Stav plánované městské výstavby v říjnu 1967 podle zprávy předsedy komise pro výstavbu s. Marečka, podané na zasedání pléna městského národního výboru, konaném dne 6. října. Novostavba základní devítileté školy pokračovala podle harmonogramu a začátkem října se dokončovala hrubá stavba, prováděly se vyzdívky z cihelného zdiva a osazovaly se okenní rámy a okna, aby se ve stavbě vnitřku mohlo pokračovat

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková