O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 26. dubna zemřel po dlouhé a těžké nemoci stolařský mistr Jaroslav Mazel, pochovaný v sobotu 29. dubna na místním hřbitově evangelickém.
Dne 17. května zemřel náhle a předčasně v 45 letech zaměstnanec Silničního vývoje – závodu v Novém Městě na Moravě a významný novoměstský kulturní pracovník Miroslav Sommer. Patřil k vynikajícím představitelům našeho ochotnického divadla jako výrazný herec a režisér, pod jehož vedením jak výběrem her, tak i jejich jevištním ztvárněním dosahovali novoměstští ochotníci pronikavých úspěchů nejenom na jevišti doma, ale i na zájezdech a v divadelních soutěžích. Vynikl také jako ochotný a obětavý recitátor veršů i próz našich moderních autorů, bez něhož si nebylo možno ani představit kulturní či jiný pořad, k jehož uměleckému zdaru přispíval hluboce prožívaným přednesem veršů. V tomto úseku kulturní práce v našem městě není za něho zatím náhrady. Za všechnu jeho velikou a obětavou práci na poli divadla a přednesu uměleckých děl literárních patří mu dík s připomínkou v této městské kronice. V pondělí 22. května po rozloučení v brněnském krematoriu, kde zesnulému za všechnu oddanou a velikou práci vroucími slovy poděkoval dr. J. Mikulec, byly jeho tělesné pozůstatky zpopelněny.
Dne 24. srpna byla zpopelněna v brněnském krematoriu bývalá dlouholetá učitelka zdejší měšťanské školy Božena Musilová, vdova po bývalém řediteli této školy a významném sokolském pracovníkovi, Rudolfu Musilovi. Rozloučení se zúčastnilo mnoho jejich novoměstských přátel a známých, pro něž byl vypraven zvláštní autobus a jejichž jménem se zesnulou rozloučil ředitel střední všeobecně vzdělávací školy, R. Svačina. Dne 29. srpna zemřel a 1. září byl na katolickém hřbitově pochován vedoucí prodejny Textil, Jan Chalupa, dobrý člověk a odborník ve svém pracovním oboru. Dne 7. října zemřela občanka našeho města Josefa Kotovicová a 22. října Marie Mifková, vdova po listonošovi. Obě pohřbeny u Kostelíčka. Po nich následovalo několik dalších úmrtí našich prostých i významných spoluobčanů. Patřila k nim 1. listopadu zemřelá v poměrně mladém věku zesnulá Marie Kučerová, 15. prosince jeden z nejstarších občanů našeho města pětadevadesátiletý Josef Pejchal a 20. prosince známý bývalý řezník a uzenář, Bohumil Švanda. Všichni byli pochováni na hřbitově u Kostelíčka.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková