O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

novoměstských závodníků ing. K. Mrkvičky, J. Německého a L. Stehlíka. V 18 hod. provedeno losování. V sobotu ve 14 hod. byl u sokolovny start starších dorostenek v běhu na 5 km a starších dorostenců v běhu na 10 km. Odpoledne v 16 hod. bylo v sále kina provedeno losování pro Hančův memoriál, spojené s přednáškou pana Ch. Bouchta z Finska „Na lyžích napříč Gronskem“, doplněnou filmy a ukázkami arktické výstroje. V neděli 12. února odstartován v 9 hod. závod můžu v běhu na 50 km a v 10 hod. štafety třikrát pět kilometrů starších dorostenců. Ve 13 hod. byli u sokolovny vyhlášeni vítězové. Ve 14 hod. proveden na můstku u škrobárny závod starších dorostenců ve skoku. K tomuto závodu vydala tělovýchovná jednota Sokol velmi vkusný a pěkný prospekt, v němž novoměstští lyžaři vzpomněli 65. narozenin bývalého vynikajícího lyžařského závodníka dr. O. Německého a ocenili jeho lidské i sportovní vlastnosti a úspěchy. Závodů se zúčastnili také pracovníci Československé televize, kteří brali snímky, promítnuté potom v celostátním vydání.
Jako v loňském roce tak i letos prokázali lásku ke člověku a vysoké morální uvědomění bezplatní dárci krve. Patří k nim Zuzana Soláková, MUDr. R. Rýdlová, Miloš Maštera, Bohuslav Černý, Jan Mašek a Marie Satoriová.
V sobotu 4. a v neděli 5. března sehrálo družstvo košíkové mužů v sokolovně závěrečné zápasy oblastní soutěže II. třídy se Spartakem Velké Meziříčí a Duklou Náměšť.
V neděli 5. března byla ve výstavních síních Horácké galerie v budově městského národního výboru proslovem ing. Mirka Tulise, který musel v poslední chvíli zastoupit brněnského sportovního redaktora Lva Vašíčka, který onemocněl, zahájena výstava Novoměstské lyžařství v minulosti a v přítomnosti, připravená Horáckým muzeem, tělovýchovnou jednotou Sokol a nár. podnikem Sport. Na výstavě, která trvala do 16. dubna, zhlédli velmi početní návštěvníci sportovní trofeje nejlepších novoměstských lyžařských závodníků od nejstarších (ing. K. Mrkvičky, M. Gregorové – Šmídové, bratří Německých, C. Musila a dalších) až po nejmladší (Blažíčka, Fouska a Štefla), dále plakáty, diplomy, fotografie a další doklady počátků a rozvoje novoměstského lyžařství. V oddělení n. p. Sport zhlédli vývoj výroby lyží od nejstarších primitivních až po ty nejmodernější značky Super Favorit, Sokol a Polytex. Výstava byla velmi pečlivě a vkusně upravena a těšila se velikému zájmu návštěvníků domácích i cizích.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková