O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kino. V r. 1967 bylo plánováno 450 představení, uskutečněno 462 (102,6 %). Návštěvníků: plán 78.000, skutečnost 83.890 (107,5 %). Tržby: plán 330.000/366.995 (11102 %). Využití kapacity sálu 51,9 %. Průměrný počet osob na představení 182, počet Kčs na představení 794. Průměrná cena vstupenky 4,37 Kčs. Počet hracích dnů 297. Promítnuto celkem 197 filmů, z toho 128 klasických, 62 širokoúhlých a 5 na rozšířené promítací ploše. Nehrány pro malou účast tři filmy sovětské. Filmy nejúspěšnější: Tři mušketýři, Na sever Aljašky, Old Shaterhand, Viva Maria, Vinnetou, Fanfán Tulipán, Ta naše písnička česká, Černý tulipán, Lidé z maringotek, Manželství po italsku, Faraon, Lauer a Hardy, Kočky neberem, Hajduci, Ukradená vzducholoď.

Městská lidová knihovna. V r. 1967 bylo zapsáno 704 čtenářů, z toho 287 mládeže do 15 let. Počet výpůjček se zvýšil proti loňskému roku o 3.622. V tomto údaji nejsou zahrnuty pobočky, poněvadž statistická data nedodaly. Výpůjček bylo celkem 33.629. Naučná literatura se zvýšila o 1.125 svazků, literatura pro mládež o 1.068 a beletrie pro dospělé o 1.389 svazků. Počet výpůjček mohl být ještě vyšší, ale v prosinci byla knihovna uzavřena v důsledku stěhování z dosavadních místností v budově měst. národního výboru do větších a lépe vyhovujících místností v domě č. 11 na náměstí dr. I. Sekaniny.
Horácké muzeum mělo v r. 1967 1.584 čísel sbírkových předmětů, zpracovaných ve druhém stupni evidence a 6.419 čísel sbírkových předmětů evidovaných v prvním stupni evidence. Celkový počet návštěvníků činil 10.404, z toho ve školních výpravách 4.753, v hromadných výpravách 2.413; ostatní byli jednotlivci. Menší pokles návštěvníků muzea v tomto roce vysvětluje jeho správkyně tím, že v letních měsících bylo velmi krásné počasí a návštěvníci Nového Města na Moravě dávali přednost pobytu v přírodě. Osvětové akce, o nichž zmínka v kulturní kapitole na  stránce této kroniky byly tři. Účast na nich 130 lidí. Vybrané vstupné činilo 8.198,50 Kčs. Přírustkových položek ve sbírkách bylo 202. osvětovou, kulturní a hospodářskou činnost zajišťovala muzejní rada, která konala pět schůzí. Její složení bylo stejné jako v roce předcházejícím. Vyšší návštěvnost vykázaly muzeum uspořádané výstavy jednak proto, že byly otevřeny delší dobu, jednak z důvodů přitažlivosti a atraktivnosti (výstava lyžařství). I v tomto

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková