O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v budově městského národního výboru výstavu Ex libris a příležitostná grafika Karla Němce, kterou zasvěceným proslovem, oceňujícím lidské vlastnosti i bohaté umělecké dílo našeho slavného rodáka zahájil prof. dr. J. Mikulec. Výstava, kterou navštívilo hodně ctitelů mistrova umění, ukázala bohatství jeho díla na jednom z významných úseků jeho malířské tvorby. K výstavbě byl vydán hodnotný a umělecky krásně vybavený katalog.
Dne 7. prosince uspořádalo Horácké muzeum a Jednotný klub pracujících v sále klubu přednášku městského kronikáře dr. J. Mikulce Helvétská rebelie na Novoměstsku k 170. výročí této významné události v životě našeho horáckého lidu. Účast, kterou tvořilo několik studentů střední všeobecně vzdělávací školy a něco málo dospělých, byla nepatrná. Větší zájem projevili příslušníci církve českobratrské evangelické, pro něž byla uspořádána tato přednáška o týden později v jejich modlitebně. Dostavilo se jich sedmdesát.
Dne 26. listopadu zahájilo Okresní pedagogické středisko – okrsek Nové Město na Moravě výstavu dětských výtvarných prací žáků základních devítiletých škol z okresů Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč. Vkusně uspořádaná výstava, která trvala do 5. prosince, byla navštívena především žactvem našich škol.
Prvního výročí smrti národního umělce V. Makovského bylo vzpomenuto na kulturním večeru, uspořádaném Městských národním výborem a Krajským národním výborem v Brně v aule střední všeobecně vzdělávací školy dne 28. prosince. Život a dílo zesnulého umělce zhodnotil výstižným a formálně vybroušeným proslovem ředitel Moravské galerie dr. Jiří Hlušíčka. V kulturním programu ze skladeb B. Smetany, A. Dvořáka a B. Martinů účinkovalo Moravské kvarteto z Brna. Halasovu lyrickou prózu Já se tam vrátím a báseň O. Mikuláška přednesl člen Divadla bratří Mrštíků Jiří Dušek. Vhodně volený výběr přednesených skladeb a vysoká reprodukční úroveň učinily z tohoto vzpomínkového večera, který obětavě připravil předseda školské a kulturní komise s. Rudolf Svačina, jednu z nejhodnotnějších kulturních akcí v tomto roce. Večeru byla přítomna vdova po zesnulém umělci paní Makovská se synem, vedoucí ideologického oddělení Krajského výboru Komunistické strany Československa s. L. Manoušek, zástupce Krajského národního výboru a velký počet ctitelů a přátel V. Makovského. Nedostavil se však nikdo z kulturních a politických pracovníků Okresního národního výboru ve Žďáře.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková