O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z prací Jindřicha Grepla a J. Šilingra. Nedostatkem poměrně bohaté expozice hodnotných uměleckých fotografií bylo její vcelku ledabylé uspořádání, žádná propagace a žádné zahájení. Zájemců o výstavu bylo dost, ale návštěva mohla být daleko větší. Škoda promarněné příležitosti.
K nejlepším kulturním akcím Měsíce patřil beze sporu večer sovětské poezie a hudby, uspořádaný střední všeobecně vzdělávací školou a klubem mladých při Jednotném klubu pracujících v sále klubu dne 17. listopadu. Připravil jej a hodnotícím projevem o sovětské poezii jej uvedl prof. dr. J. Mikulec. Verše nejvýznamnějších sovětských básníků Jesenina, Tvardovského, Rožděstvenského, Isakovského a Ščipačova recitovaly učitelky základní devítileté školy (horní) H. Hošpesová a D. Palečková a žákyně střední všeobecně vzdělávací školy E. Hájková, J. Svobodová a M. Škavradová. Hudebními skladbami doplnily večer žákyně lidové školy umění. Účastníků, kteří se vzácnou soustředěností a pozorností vyslechli umělecky náročný pořad, bylo asi 80. S večerem, který patřil k vysoce hodnotným akcím kulturního života našeho města, byli všichni nanejvýš spokojeni.
Stejně vysokou úroveň měl koncert Pěveckého a hudebního odboru Smetana při Jednotném klubu pracujících, uspořádaný 26. listopadu v sále klubu k 85. narozeninám hudebního skladatele, zasloužilého umělce Jaroslava Křičky. Jeho místo a význam v naší národní hudbě ocenil prof. dr. J. Mikulec. Skladby autorovy hráli a zpívali: R. Drdla (housle), J. Kšica (flétna), J. Hradecký a M. Popelková (klavír), J. Jinek (zpěv), smíšený sbor a Pionýrský soubor základní devítileté školy (dolní), řízený učitelkou E. Svačinovou. Výběr skladeb, vybraných z nejrůznějších oborů skladatelské činnosti Křičkovy, a jejich výborné provedení měly v plném sále Jednotného klubu pracujících veliký ohlas. I tento večer nutno zařadit mezi přínosné podniky kulturního života v našem městě.
Dne 30. listopadu se konal v sále lidové školy umění slavnostní koncert žáků této školy k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. V bohatém pořadu vystoupili žáci všech nástrojových skupin, jimž se ve škole vyučuje, od začátečníků až po nejvyspělejší.
Dne 3. prosince otevřela Horácká galerie ve svých výstavních místnostech

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková