O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

III. dílu novoměstské kroniky. Bylo v této souvislosti mnoho jednání, intervencí a těžkostí všeho druhu. Na všechno je však třeba zapomenout, protože školní budova je dostavěna a v provozu a bude sloužit našim nejmenším občánkům. Řeší, byť ne zcela uspokojivě, tíživou a ožehavou otázku nedostatku školních prostorů pro vaše děti. Akt otevření se konal v deset hodin dopoledne před hlavní budovou. Předseda městského národního výboru s B. Dvořák přivítal přítomné hosty a účastníky slavnosti a v úvodním proslovu vylíčil historii budování nové školy a zhodnotil její význam. Po projevu odevzdal bývalým ředitelkám školy, s. Dvořákové a Skopalíkové a nynější ředitelce s. Fuchsové a ředitelce jeslí s. Zemánkové čestné diplómy uznání za úsilí a práci, vykonanou pro vybudování školy. Potom promluvila zástupkyně Krajské odborové rady v Brně, která stavbu financovala, poslankyně Krajského národního výboru MUDr. R. Rýdlová a okresní inspektorka pro mateřské školy, která objasnila poslání a význam těchto škol. Na závěr přednesly děti z mateřské školy vhodné říkanky a účastníci otevření budovy si ji důkladně prohlédli. Jistě se jim líbila právě tak jako dětem, které ji navštěvují.
Dne 20. října provedli pracovníci n. p. Kamena v Blansku důstojnou úpravu hrobu národního umělce V. Makovského na místním evangelickém hřbitově.
Dne 28. října se konala v sále Jednotného klubu pracujících okresní přehrávka hudebních a tanečních souborů, z nichž vítězné hrály potom večer na taneční zábavě.
Dne 30. října uspořádala střední všeobecně vzdělávací škola s Horáckou galerií v místnostech galerie na zámku vzpomínkový večer k nedožitým osmdesátým narozeninám zasloužilého umělce, malíře Josefa Jambora. Jeho dílo a význam zhodnotil ředitel základní devítileté školy ve Svratce František Sadovský. V kulturním pořadu večera recitovala učitelka základní devítileté školy (horní) s. D. Palečková Burešová báseň Pozdrav Josefu Jamborovi a Horácké kvarteto ze Žďáru (V. Raab, R. Drdla, M. Matoušek a I. Klimeš) předneslo dvě komorní skladby. V souvislosti se vzpomínkovým večerem byla uspořádána výstava umělcových originálů, které vlastní Horácká galerie. Trvala do 5. listopadu.
V rámci Měsíce československo sovětského přátelství byla uspořádána řada významných a hodnotných kulturních podniků Ve dnech 4. až 8. listopadu byla uspořádána v sále Jednotného klubu pracujících výstava sovětské knihy. Po ní následovala ve dnech 12. – 26. listopadu výstava s námětem Nové Město na Moravě a okolí v umělecké fotografii, uspořádaná hlavně

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková