O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

400 obědů, vaří však v současné době pro 600 strávníků. Lidová škola umění má 213 žáků, z toho 148 v oddělení hudebním a 65 ve výtvarném. Vyučuje se hře na klavír, housle, harmoniku a kytaru. Odborné učiliště Chirany, v jehož budově byla vyměněna okna a letos nebo v příštím roce bude provedena oprava fasády, má v prvním ročníku 28 učňů, ve druhém 18 a ve třetím 25, většinou dívek. Závod velmi nutně potřebuje zvýšit nábor chlapců. V odborném učilišti bude letos umístěna skupina 15 mladých Vietnamců. Lesnické učiliště má tři ročníky a 79 žáků. Podle výhledu bude tato škola ve městě zachována a je reálná naděje, že ještě v tomto roce začne alespoň s přípravnými pracemi na adaptaci Škrlova domu. Tím získá škola nové prostory a přední trakt zámku, v němž má dosud učebny, bude možno adaptovat pro Horáckou galerii a Památník V. Makovského.
Dne 13. září se konala schůze školské a kulturní komise za účasti všech ředitelů novoměstských škol a školních zařízení, která se podobně zabývala všemi problémy našeho školství.
Dne 28. září vzpomněla střední všeobecně vzdělávací škola s Jednotným klukem pracujících stého výročí narození národního umělce básníka Petra Bezruče kulturním věčerem, který připravil a úvodním proslovem o životě a díle básníkově zahájil profesor dr. J. Mikulec. Vybrané básně z Bezručových Slezských písní recitovali učitelé H. Hošpesová, D. Palečková a B. Hloušek a žákyně E. Hájková. Klavírní improvizace ing. V. Milka. Večer měl vysokou uměleckou úroveň a účast 162 návštěvníků večera patřila až dosud k největším na podobném kulturním podniku.
Dne 1. října otevřelo Horácké muzeum v sálech Horácké galerie výstavu horáckých výšivek. Výstavu zahájila odborným výkladem dr. M. Ludvíková z Moravského muzea v Brně. Kulturní pásmo s názvem Brusinky předvedl dětský soubor z Rokytna, vedený ředitelkou tamní školy s. V. Götzingerovou. Výstava velmi vkusně a působivě instalovaná těšila se velikému zájmu početných návštěvníků a trvala do 26. listopadu.
V rámci oslav 700. výročí založení našeho města došlo konečně po mnoho odkladech dne 22. října k slavnostnímu otevření nové moderní budovy mateřské školy a jeslí. Historie stavby v celé její složité problematice od poloviny let padesátých, kdy měla být zahájena, až do otevření je zachycena na mnoho stránkách

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková