O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

členy letopisecké komise, jejichž schůzí se pravidelně účastní předseda uměleckého národního výboru, za rok předcházející do kroniky zapsán. Podstatná část jeho hodnocení činnosti Horáckého muzea, v jehož čele stojí správkyně Věra Večeřová, která se vedení svého ústavu odpovědně plnícího všechny své úkoly plně věnuje, je zapsáno v části věnované Horáckému muzeu v r. 1967 na stránce této kroniky. Dále s. Svačina ve své zprávě uvedl, že se jedná o sloučení Horáckého muzea s Horáckou galerií v jednu instituci, v jejímž čele by stál ředitel s jedním odborným pracovníkem pro muzeum a jedním pro galerii. Školská a kulturní komise projevuje s tímto plánem souhlas. Ke konkrétnímu jednání však dosud nedošlo. Také fakta hodnocené práce lidové knihovny jsou zapsána na stránce této kroniky. Doplňuji je ještě zmínkou předsedy školské a kulturní komise, že bude třeba nevhodně umístěnou knihovnu přemístit jinam (dosavadní prostory v budově městského národního výboru musí knihovna uvolnit pro obřadní síň) a že od r. 1968 bude naše městská lidová knihovna přeměněna na takzv. knihovnu střediskovou, která převezme péči o deset knihoven v okolních obcích a bude mít další odbornou sílu. Pokud jde o záležitosti školské, nedochází k podstatným změnám. Dále zůstává směnné vyučování a velmi obtížná je situace v mateřských školách, kde je stále nedostatek volných míst. V závěru své zprávy požádal předseda školské a kulturní komise přítomné poslance a občany, aby buď sami anebo v okruhu svých známých pomáhali zajišťovat vhodné úvodní články pro náš Kulturní zpravodaj, které by se týkaly města, jeho obyvatelstva a závodů, prostě všeho, co vyplňuje přítomný život obyvatel našeho města.
V neděli 27. srpna zahájila Horácká galerie ve výstavních sálech v budově městského národního výboru výstavu děl brněnských umělců Vilmy Leskové, Ladislava Martínka a Bedřicha Petrovana. Výstavu uvedla dr. Alena Konečná z Brna a při vernisáži vystoupil dětský taneční a zpěvní soubor z Rokytna.
V měsíci srpnu byla provedena péčí novoměstského umění milovného faráře Cechmajstra generální oprava starobylé sochy sv. Anny v parku u farního kostela. Pro příští rok zbývá ještě opravit žulovou kašnu, aby park ve středu města na velmi frekventovaném místě se stal opravdovou okrasou města.
Zahájení nového školního roku. Všechny novoměstské školy se na zahájení nového školního roku dobře připravily. Chodby a učebny byly vymalovány a uklizeny. Na dolní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková