O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 18. května se konala v Jednotném klubu pracujících přednáška zaměstnance Bulharského klubu J. Dimitrova z Brna dr. Boh. Ondráčka na téma Cestování po Bulharsku, doprovázená barevnými diapozitivy. Byla zajímavá a pěkná ale málo navštívená.
Dne 11. června otevřela Horácká galerie ve svých výstavních sálech výstavu obrazů malíře Oldřicha Blažíčka, uspořádanou u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin umělcových. Výstavu zasvěceným proslovem uvedl jeho syn, docent dr. O. Blažíček. V kulturním pořadu účinkovalo Horácké kvarteto ze Žďáru. Vernisáže, které byla přítomna také vdova po zesnulém umělci a četní výtvarníci, se zúčastnilo mnoho novoměstských ctitelů Blažíčkova malířského díla.
Téhož dne večer uspořádal Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících v aule střední všeobecně vzdělávací školy III. koncert cyklu k 10. výročí obnovení činnosti. V úvodním proslovu zhodnotil umělecký vedoucí souboru dr. J. Mikulec bohatou desetiletou kulturní práci sboru na poli hudby a zpěvu (nacvičeno 65 sborů mužských, ženských a smíšených, uspořádáno 18 samostatných koncertů a velmi mnoho vystoupení příležitostných) a vřele ocenil nadšenou, obětavou a nezištnou činnost šedesátičlenného sboru. Potom následoval pořad z nejúspěšnějších skladeb Smetanových, Dvořákových, Fibichových, Janáčkových a Konvalinkových, které přednesli sólisté J. Grepl, K. Žilková, R. Drdla, M. Popelková a O. Slezáková a mužský, ženský a smíšený sbor. Velmi mnoho přátel klasické české hudby a zpěvu zcela naplnilo aulu a přijalo vynikající výkony všech účinkujících pokračovat v započaté cestě a v slavných tradicích minulosti. Bude ovšem záležet na obětavosti členů a přízni novoměstského publika, zda se plány podaří splnit.
Dne 16. června sehrál Dramatický odbor Jednotného klubu pracujících pro děti novoměstských škol divadelní hru Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou připravil PhMg J. Kervitzer. Byla pečlivě nastudována, dobře sehrána a malým návštěvníkům se velmi líbila.
Na schůzi pléna městského národního výboru, konané 30. června v sále Jednotného klubu pracujících, podal předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina zprávu o činnosti komise a o kulturních záležitostech města. Zaměřil se v ní na práci městského kronikáře dr. J. Mikulce, na činnost Horáckého muzea a místní lidové knihovny. Zdůraznil, že vedení kroniky je velmi svědomité a odpovědné, zápisy jsou velmi podrobné, přesné a prováděné včas, takže v prvním pololetí následujícího roku je vždy zápis po schválení a eventuálním doplnění

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková