O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 16. března se konala druhá přednáška cyklu Pohledy do minulosti našeho města na téma O památných budovách, starých domech a lidech našeho města, uspořádaná Horáckým muzeem a Jednotným klubem pracujících v sále klubu. Přednesl ji městský kronikář dr. J. Mikulec.
Ve dnech 17. a 21. března provedli studenti střední všeobecně vzdělávací školy divadelní hru Jaroslava Janovského Tygří bratrstvo. Hru nacvičilo pracovnice okresního domu osvěty s. Hamžová. Pečlivý nácvik a vynikající herecké výkony některých mladých herců vzbudily pronikavý úspěch u návštěvníků, kterých však bylo na večerních představeních pro dospělé bohužel velmi málo. Divadelní představení zhlédli v dopoledních hodinách i žáci všech novoměstských škol.
Dne 6. dubna připravila střední všeobecně vzdělávací škola večer poezie, který nastudoval a hodnotícím projevem uvedl profesor dr. J. Mikulec. Na večeru recitovali ukázky ze své vlastní tvorby žáci školy, kteří se zúčastnili soutěže Marušky Kudeříkové ve Strážnici. Účinkovali D. Pličzková, B. Šedá, V. Večeřová a K. Zezula. Byl to jeden z nejhodnotnějších kulturních podniků tohoto roku v našem městě.

Dne 2. dubna uspořádal Pěvecký a hudební odbor Smetana v aule střední všeobecně vzdělávací školy druhý koncert cyklu k 10. výročí obnovení činnosti. Komorní skladby K. Bendla. A. Dvořáka, J. Jelinka, J. Jindřicha, J. Křičky, J. Kunce, V. Petrželky, M. Ravela a F. H. Richtra přednesly koncertní pěvkyně Marie Bakalová z Brna, učitelka lidové školy umění v Jihlavě Milada Dvořáková, ředitelka naší lidové školy umění Marie Popelková a Horácké kvarteto ze Žďáru nad Sáz. ve složení V. Rabb I. housle, R. Drdla II. housle, J. Matoušek viola a I. Klimeš violoncello. Bezvadný a procítěný umělecký přednes a vhodně vybrané skladby zanechaly u početného publika hluboký dojem a zážitek.
Dne 6. května konal se v sokolovně estrádní večer s názvem Pane kapelníku zahrajte tu mou, píseň zamilovanou. Účinkoval Brněnský orchestr řízený A. Michnou, zpívaly Olga Dvorská, Jiřina Lhotská, Božena Šebestová, Ola Císař, Zdeněk Dohnal a František Zbořil. Po programu byl tanec.
Dne 8. května otevřela Horácká galerie za spoluúčasti Svazu československých výtvarných umělců v sálech galerie v budově městského národního výboru výstavu uměleckých děl svých členů.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková