O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

upraveném jevišti ve velkém sále klubu Moliérovu veselohru chudák manžel. Hru, ve které účinkovali staří známí ochotničtí herci manželé Heřmanští, Srnský, Dobiáš, Staněk vedle některých mladších nacvičil o představení řídil Jindřich Grepl. Dobré výkony herců a živý spád zajistily staré klasické francouzské veselohře úspěch u početného publika, takže hra musela být 17. ledna na přání publika opakována.
Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících, pokračovatel ve slavných tradicích Pěveckého a hudebního spolku Smetana, dokončil v tomto roce deset let své bohaté a plodné činnosti hudebně pěvecké v našem městě. Jubilejní rok oslavil třemi koncerty, z nichž první se konal 5. února v aule střední všeobecně vzdělávací školy. Sólisté Jindřich Grepl, Josef Jinek a Květa Žilková a mužský, ženský a smíšený sbor zazpívali za klavírního doprovodu ředitelky lidové školy umění Marie Popelkové a učitelky této školy Olgy Slezákové sóla a sbory z oper P. I. Čajkovského, S. Saint Saense, B. Smetany, G. Verdiho a J. Zajíce. Koncert pečlivě připravil a slovy řídil sbormistr dr. Josef Mikulec. Skladby s plným soustředěním a zaujetím vyslechlo početné obecenstvo, které odměňovalo účinkující bouřlivým potleskem.
V cyklu přednášek s názvem Pohledy do minulosti našeho města k 700. výroční první historicky doložené zmínky o existenci Nového Města na Moravě uspořádalo 16. února Horácké muzeum společně s Jednotným klubem pracujících v sále klubu přednášku městského kronikáře dr. Josefa Mikulce na téma Jak to bylo s Pernštejny a lesem Ochozou. Vyslechlo jí se zájmem hodně našich spoluobčanů.
Dne 3. března uspořádala lidová škola umění v hudební síni školy koncert ze staré hudby. V pořadu z hudebních skladeb starých mistrů českých (Dusík, Mysliveček a Koželuh) i světových (Beethowen, Händl, Mozart a Vivaldi) účinkovali učitelé školy Jaroslav Havlíček (housle), Jan a Jana Hradečtí, Marie Popelková a Olga Slezáková (klavír) a smyčcový kvintet ve složení A. Rovenský, J. Žilka, dr. M. Hrala, T. Maršálek a I. Klimeš. Průvodní slovo Miroslav Sommer. Večer měl vysokou uměleckou úroveň a zanechal v posluchačích silné zážitky.
Dne 9. března přednášel v Jednotném klubu pracujících o psychologii dětí předškolního věku ředitel základní devítileté školy a lektor Socialistické akademie S. Vladimír Polcar. Povinou a zajímavou přednášku vyslechly bohužel jen čtyři rodiče a učitelky novoměstských mateřských škol.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková