O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zpráva o hospodaření městského národního výboru ve III. čtvrtletí 1967 s výhledem do konce roku přednesená předsedou finanční komise s. V. Benešem. Za tři čtvrti roku 1967 vykazuje hospodaření městského národního výboru vcelku přebytek příjmů nad výdaji ve výši 478.000 Kčs. Jednotlivé položky příjmové (plán/plnění): odvody hospodářských organizací 1.115.000 (779.000); daně: z obratu 124.000/121.000, zemědělská 13.000/13.000, z příjmů obyvatelstva 7.000/8.000, domovní 107.000/105.000; správní poplatky 18.000/18.000, vodní hospodářství 5.000/3.000; doprava 0/20.000; školství 569.000/399.000; zdravotnictví 102.000/74.000; kultura 332.000/289.000 (z toho kino 330.000/289.000; odvody z hrubého důchodu hospodářských organizaci 612.000/514.000; obchodních podniků 215.000/144.000; dotace ONV 706.000/300.000; příspěvek Krajské odborové rady na stavbu mateřské školy 1.054.000; prostředky od okresního národního výboru: 120.000 na překlenutí potoka pod viaduktem, 35.000 na bytový fond pro domovní správu, 556.000 na mateřskou školu. Od Krajského národního výboru v Brně stavbu rekreačního střediska Černý rybník 1.766.000; půjčka Státní spořitelny pro provozovny městského národního výboru 319.000. Výdaje (jen významnější položky): stavebnictví 24.000/24.000; doprava 388.000 (234.000); investice 598.000 (128.000); školství: mateřská škola: stavba 1.054.000, vybavení 194.000 (136.000); základní devítiletá škola 688.000/274.000; škola v nemocnic 24.000/3.000; příspěvky na školní pomůcky 80.000/78.000; školní stravovna 625.000/401.000; hudební škola 18.000/33.000; osvětová činnost 56.000/48.000; muzeum 115.000/34.000; kino 243.000/190.000; zdravotnictví 275.000/207.000; vnitřní správa: požárníci 54.000/9.000; osvěta 40.000/6.000 (úprava obřadní síně ve IV. období); poslanci 55.000/38.000; správa 246.000/201.000; sociální zařízení 196.000/142.000; domovní správa 476.000/393.000; čištění obce 23.000/21.000; sady 27.000/16.000; veřejné osvětlení 77.000/74.000; pohřebiště 15.000/10.000; všeobecná bytová péče 123.000/125.000; všeobecná pokladní správa 126.000; výdaje úvěru ve Státní spořitelny pro provoz městského národního výboru 319.000, cihelna 161.000, kamenolom 158.000.

Požadavky zvýšení dotace k rozpočtu na rok 1968 na finanční odbor okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou: přemístění lidové knihovny, její nová instalace a zvýšené provozní výdaje 45.000; ústřední topení v budově městského národního výboru 220.000 (150.000 budova – 70.000 muzeum); obřadní síň 100.000; základní devítiletá škola (dolní) 25.000 (nový kotel ústředního topení); základní devítiletá škola (horní) 80.000 (na

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková