O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

exportu na sto procent. Stalo se tak o měsíc dříve a přesto, že proti loňskému roku byl plán zvýšen o osmnáct procent. Je to jistě velmi pěkný pracovní úspěch vedení závodu a všech zaměstnanců.
Dne 15. prosince se konalo v Jednotném klubu pracujících poslední veřejné zasedání městského národního výboru v tomto roce. Řídil je místopředseda s. J. Břečka a bylo na něm přítomno 23 poslanců (tři omluveni a 13 neomluveno) a 23 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti Místního lidového soudu, volba soudců tohoto soudu a složení slibu, hodnocení činnosti městského národního výboru za uplynulé volební období, hospodaření městského národního výboru ve III. čtvrtletí 1967 s výhledem do konce roku, plán na rok 1968, diskuse, volné návrhy a usnesení.
Zprávu o činnosti Místního lidového soudu podal předseda městského národního výboru s. R. Dvořák. Ve volebním období soudu od 1. ledna 1966 do 31. října 1967 bylo soudu oznámeno 66 osob. Z 37 osob se dopustilo provinění pod vlivem alkoholu, 54 případů souzeno v místě a 12 postoupeno jiným lidovým soudcům, komisi veřejného pořádku, případně vráceno k došetření nebo vráceno zpět Veřejné bezpečnosti k zjištění bydliště pachatele. Padesát procent projednávaných případů se týkalo provinění proti socialistickému soužití. Dále bylo souzeno šest případů menší společenské nebezpečnosti. Rozhodnutím lidového soudu uloženo ve dvaceti případech napomenutí, ve třech případech veřejná důtka, ve třiceti pokuta a v jedenácti přistoupila k těmto opatřením ještě náhrada způsobené škody ve výši 3.355 Kčs. Celková výše uložených pokut činí 5.500 Kčs. Za uplynulé období nebylo provinění proti zájmům socialistického hospodářství, proti vztahům rodinným ani spor majetkový. Ke všem jednáním soudu byli zváni zástupci odborové organizace, vedení závodu a nejbližší spolupracovníci obviněného. Mnohé závody však zájem o účast při projednávání provinění svého zaměstnance neprojevily. Zdá se, že podceňují význam spolupráce s místním lidovým soudem. Také zájem veřejnosti o činnost a jednání soudu poklesl, i když je zveřejňováno datum zasedání. Jednomu podniku, z něhož bylo v krátké době projednáváno několik provinění, spáchaných pod vlivem alkoholu, byla doporučena zvýšená pozornost v tomto směru. Dosavadní lidový

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda