O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sbor Bohuslava Jeremiáše Český prapor. O průběhu slavnosti vyšla v časopise Směr Vysočiny velmi obsáhlá zpráva a také v okresním vysílání rozhlasu po drátě bylo o ní hodně informací.
Měsíc československo sovětského přátelství a oslavy 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Byl zahájen veřejnou manifestací novoměstských pracujících a školní mládeže, uspořádanou 6. listopadu ve 13,30 na náměstí dr. J. Sekaniny. Za velmi chladného a deštivého počasí vyslechli účastníci manifestace projev zástupce okresního výboru Národní fronty a předsedy Okresní odborové rady, s. Jelínka. Nepřipravená tribuna a zcela nevyhovující rozhlasové zařízení velmi podstatně snížily hodnotu této zahajovací akce letošního Měsíce přátelství, kterou ale hodnotné a úspěšné další akce podstatně vyrovnaly a zlepšily. O kulturních akcích Měsíce jsou zaznamenány podrobnější zprávy v kulturní kapitole na stránce této kroniky. Ve dnech 2. až 4. prosince byl v rámci Měsíce promítnut v našem kině velkolepý sovětský film na námět světoznámého románu Lva Nikolajeviče Tolstého, Vojna a mír. Pro nepřipravenost potřebného promítacího aparátu a nepatrnou účast se neuskutečnila v Měsíci přátelství přednáška dr. M. Rosenbauma o sovětském avantgardním umění, plánovaná na 16. listopadu. Slavnostní zakončení Měsíce bylo provedeno na kulturním večeru, uspořádaném 12. prosince ve velkém sále Jednotného klubu pracujících. O významu výročí uzavření spojenecké smlouvy mezi Československou republikou a Sovětským svazem promluvil tajemník Okresního výboru Svazu československo sovětského přátelství, s. J. Mucha. V kulturním pořadu zpíval sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana, recitovaly žákyně střední všeobecně vzdělávací školy, na klavír hrály žákyně lidové školy umění a dále účinkoval hudební soubor Jednotného klubu pracujících. V rámci kulturního večera odevzdal předseda městského národního výboru s. R. Dvořák zasloužilým funkcionářům odbočky Svazu přátel a kulturním pracovníkům dr. J. Mikulcovi, Olze Německé a Ferdinandu Rothscheinovi diplomy uznání. V závěru večera bylo provedeno slosování dvojčíslí Kulturního zpravodaje a vyhlášení vítězných čísel, jejichž vlastníci získali velmi hodnotné ceny.
Dne 29. listopadu splnil národní podnik Chirana poprvé ve své historii plán

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda