O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V neděli 8. října vzpomnělo naše město významného jubilea 700. výročí prvního písemného dokladu o své existenci. Z podnětu městského kronikáře dr. J. Mikulce a předsedy školské a kulturní komise s. R. Svačiny mělo být toto výročí podnětem k oslavám širšího rozsahu, ale nakonec rada městského národního výboru rozhodla provést je v rozsahu sice menším, ale důstojném. Stalo se tak na slavnostním veřejném zasedání městského národního výboru a shromáždění občanstva ve velkém sále Jednotného klubu pracujících v 10,30 hod. Shromáždění byl přítomen zástupce Jihomoravského krajského národního výboru s. Kopřiva, předseda Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. s. Voráč, vedoucí tajemník Okresního výboru KSČ s. Malenovský, pozvaní zástupci okolních měst, členové bývalého městského zastupitelstva a místního národního výboru, zástupci okresního časopisu Směr Vysočiny a okresního rozhlasového vysílání po drátě a mnoho našich spoluobčanů, kteří zcela zaplnili sál klubu. Pořad slavnostního zasedání byl důstojný. Úvodem zazpíval smíšený sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana při Jednotném klubu pracujících Smetanovo Věno, po němž následoval proslov městského kronikáře dr. J. Mikulce, který zhodnotil slavnou historii města od jeho založení do r. 1945 (celý proslov byl zachycen na magnetofonový pásek a vysílán v relaci Hlas Jihomoravského kraje). Potom předseda městského národního výboru s. R. Dvořák nastínil vývoj města od r. 1945 a perspektivy jeho budoucího vývoje. Po skončení projevu odevzdal zasloužilým členům  a pracovníkům v lidosprávě vkusné diplomy uznání za jejich mnohaletou obětavou práci. Dostali je tito vaši spoluobčané: Karel Smejkal, dlouholetý městský tajemník. Josef Svoboda, Sylvestr Dvořák a František Pochop, všichni tři členové městské rady z první republiky, dále Jindřich Rozsypal, Josef Břečka, Hynek Václavík, Václav Kopáček, Miloš Messenský, František Skalník, Josef Večeřa, Josef Jelínek, Josef Tulis, František Vítek, Jan Škavrada, František Němec, Leopold Novák, Adolf Kaláb, Robert Remeš, Jiří Mareček, Rudolf Svačina, MUDr. Regina Rýdlová, Jiří Musil, Věra Šteflová, Oldřich Špinar, Hubert Havlíček, Karel Švanda a Jan Mokrý. Po rozdání diplomů se ujal slova předseda okresního národního výboru s. J. Voráč, který ocenil budovatelskou práci města a odevzdal předsedovi městského národního výboru čestnou adresu okresního národního výboru. Na závěr pečlivě připravené a bezvadně provedené slavnosti zazpíval smíšený sbor Smeta

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková