O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

které byly postupně odstraněny. Byl vypracován plán práce na obě pololetí 1967 a plán základních úkolů, týkajících se komise sociálně zdravotní do r. 1970. O vánocích 1966 navštívili členové komise domovy důchodců ve Velkém Meziříčí a na Mitrově a našim důchodcům odevzdali dárky. Práce komise byla prověřena pracovnicí Odboru důchodového zabezpečení Okresního národního výboru ve Ždáře nad Sáz. a podle zápisu zhodnocena jako dobrá. Dále se komise zabývala na schůzích hygienickým stavem rekreačních míst, obchodní sítě, čistotou veřejných prostranství a školními stravovnami a s primářem Dolínkem projednala problémy péče o ženu a dítě. Po zajištění pracovních sil se čistota města ve vnitřní části zlepšila, ale nadále město znečisťují nákladní auta. Tíživý je nedostatek veřejného záchodku. Pokud jde o provozy, není dostatečně zajištěno a vybaveno ani koupaliště, hlavně pokud jde o první pomoc. Rozpočet komise na r. 1967 je 196.000 Kčs. Z toho na sociální důchody 131.000, příplatky na tbc 1200, na opakovanou doplňkovou péči 27.300, na jednorázovou doplňkovou péči 23.000, příspěvky na obědy 12.000 a na poštovné 1000 Kčs. V závěru své zprávy vyslovil předseda komise přání, aby ji poslanci městského národního výboru upozorňovali na potřebné občany, poněvadž jinak značná část peněz na tento účel propadá, a aby rada v zimních měsících projednala otázku bezpečnosti na koupališti a jeho náležité vybavení.
Zpráva o zhodnocení výstavby školy a dalších zařízení a celkovém stavebním ruchu ve městě byla přednesena předsedou komise pro výstavbu, s. Marečkem. Podstatné její části jsou zaznamenány na 52. stránce této kroniky.
Diskusní příspěvky se zaměřily na provedení fasády na tělovýchovném středisku, neutěšený stav školní stravovny, zřízení veřejného záchodu a autobusové čekárny na Komenského náměstí, asanaci domu č. 99 na Brněnské ulici, místní vozovky, obsazení místa sokolníka, zhoršování životního prostředí ve městě, nemožný stav vrat u některých domů na náměstí dr. J. Sekaniny a znečisťování ulic povozy státního statku.
V jednomyslně přijatém usnesení schváleny všechny přednesené zprávy a návrhy a uloženo poslancům sledovat životní úroveň důchodců v jednotlivých obvodech a v případě potřeby doporučovat sociální komisi zvýšení důchodů. Radě městského národního výboru doporučeno, aby prostřednictvím pracovníka MěNV byly zajištěny volné průjezdy vozovkami a v případě nedodržení vyvodit proti příslušné stavební organizaci důsledky.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda