O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ústředního topení, případně projednat možnost napojení sokolovny na kotelnu u střední všeobecně vzdělávací školy. Byla diskutována otázka vedoucího sloučeného kulturního zařízení Muzeum - Horácká galerie a doporučeno vypsat konkurs. Byla vzata na vědomí Sbírka instrukcí okresního národního výboru č. 25 a usnesení rady okresního národního výboru č. 141/67 o zásadách soutěže a předsedovi komise pro obchod uloženo jeho zabezpečení. S. Krotký informoval radu o prodeji bytů domovní správy. Byla vyřešena otázka dodávky materiálu z kamenolomu na plánované akce městského národního výboru a rada konečně rozhodla, aby starý stylový nábytek z technického oddělení byl zapůjčen Místní jednotě požární ochrany.
Zpráva předsedy školské a kulturní komise s. Svačiny o zahájení školního roku na novoměstských školách je zapsána v kulturní kapitole na 47. stránce této kroniky.

Zpráva komise sociálně zdravotní, přednesená jejím předsedou, s. P. Odehnalem. Komise konala od plenárního zasedání městského národního výboru v prosinci 1966 jedenáct schůzí s šedesátiprocentní účastí členů. Schází se jednou za měsíc a jednání se pravidelně účastní ředitelky jeslí, s. Mazlová a Zemánková. Komise se zabývala mnoha problémy, z nichž na prvním místě byly jesle. Situace s přijímáním dětí byla svízelná až do otevření nových jeslí, čímž se zvýšila kapacita o třicet míst. Tím bylo možno všem žádostem o umístění v jeslích vyhovět. V doplňkové péči byla v roce 1967 přiznána jednorázová podpora 64 důchodcům v celkové výši 12.500 Kčs s průměrem 195 Kčs na jednoho důchodce. Stejná dávka bude ještě letos přidělena. Sedmi žadatelům byl zvýšen jejich nedostatečný důchod o opakovanou podporu, z toho šesti o 100 Kčs a jednomu o 50 Kčs. U devíti sociálních důchodců bylo provedeno zvýšení na 250 Kčs. Nově byly přiznány dva sociální důchody. Prošetřeny a ponechány příspěvky dvěma diabetikům a jednomu nemocnému tuberkulozou. Byla provedena prověrka alimentačních povinností dětí důchodců, pobírajících opakované příspěvky z doplňkové péče. Doporučeno 35 žádostí důchodců o lázeňskou péči. Komise se zabývala záležitostí nebezpečného stavu domku důchodkyně Štefi Neumannové a nadměrného bytu Artuše Müllera. Předseda komise společně s členy komise pro obchod provedl hygienický průzkum v zařízeních Restaurací a jídelen. Byly zjištěny některé závady

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda