O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

nána některé odvolání ve věcech bytových a učiněna rozhodnutí a schváleno pojmenování nových ulic na Beranici a doplnění komise pro ochranu veřejného pořádku podle návrhu rady.

V diskusi se poslanci dotkli problému naplnění sběru kovového šrotu, jehož výtěžku má být použito pro školy, pojmenování ulic, účasti vedoucích novoměstských závodů na zasedáních pléna městského národního výboru, nového způsobu řízení a hospodaření Komunálních služeb v r. 1966 a současných potíží, prací a předražování služeb tohoto podniku.

V závěru tajemník městského národního výboru s. Skalník předložil plénu přehled a souhrn závazků k XIII. sjezdu Komunistické strany Československa, z něhož zaznamenávám tato významná fakta. Cílem soutěže bylo zkrášlení a zvýšení čistoty města, týkající se vzhledu domů, veřejných prostranství, parků a sadů a pomoci zemědělství. Závazky se týkaly brigádnických hodin na výstavbě prodejny potravin na Žďárské ulici, propojení vodovodu a kanalizace na Beranici, dokončení garáží u nemocnice, opravy požární zbrojnice, dokončení šaten v budově střední všeobecné vzdělávací školy, kanalizace a obrubníků v ulici Mírové, úpravy prostranství mezi sídlištěm a nádraží a tratí, úpravy parku a chodníku k nádraží, údržby stadionu a tělovýchovných zařízení, úklidu škol a ulic, oprav fasád, vysázení stromů a nátěru oken, celkem 18 950 brigádnických hodin, a pomoci zemědělství celkem 12 160 hodinami. Jednotlivé závody, podniky a školy, které uzavřely závazky: Silniční vývoj, Chirana, Lacrum, Dřevařské závody, Sport, Domovní správa, Jednotné zemědělské družstvo Maršovice a Pohledec, Tělovýchovná jednota Sokol, Jednota požární ochrany, Československý svaz mládeže, Myslivecká společnost, Svaz chovatelů drobného zvířectva, všechny novoměstské školy, učiliště Chirany, lesnické učiliště a občanské výbory. Soutěž budou kontrolovat poslanci městského národního výboru a tajemník s. Skalník a souhrnné výsledky budou pravidelně kontrolovány v komisích, v radě a v plénu městského národního výboru.

Závěrečné usnesení: schvaluje se plán kulturní a osvětové činnosti na r. 1966, zpráva o hospodaření městského národního výboru a podřízených organizací za rok 1965 a rozpočet na rok 1966, zpráva o činnosti rady od poslední schůze pléna, návrh rady na rozšíření komise pro ochranu veřejného pořádku a pojmenování nových ulic a soutěž a závazky občanů k XIII. sjezdu KSČ. Schváleny kompletní rozbory jednotných zemědělských družstev v Maršovicích a v Pohledci a Komunálních služeb a Domovní správy za rok 1965.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková