O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Bylo by vhodné provést výměnu. Dalším nedostatkem je havarijní stav v konstrukci sušáků na hadice. Dále jednala rada na této schůzi o hospodaření novoměstských zemědělských závodů. V prvním pololetí 1967 uspokojivě plnily úkoly Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci a státní statek, slaběji Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích. Řešeny také některé otázky bytové. Rada byla seznámena s odpověďmi Krajského výboru Komunistické strany Československa, Jihomoravského krajského národního výboru v Brně a Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou na dopisy, týkající se pojmenování střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě školou Vincence Makovského. Konečné vyjádření podle dopisu odboru školství krajského národního výboru bude dáno po určité době, v níž bude sledována práce školy. Projednala návrh vyhlášky komise veřejného pořádku a Obvodního velitelství veřejné bezpečnosti o zákazu čepování lihovin v době výplat a byla informována o finanční situaci stavby rekreačního střediska Černý rybník. Na zasedání rady 28. července projednáno hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven městského národního výboru a další záležitosti bytové. Třetí schůze 11. srpna se zabývala činností Městského výboru Národní fronty a masových složek, hospodařením městského národního výboru a návrhem rozpočtu na r. 1968 až 1970, přípravami na zahájení nového školního roku (zpráva o tom na této stránce kroniky), opožděním stavby překlenutí potoka pod viaduktem k pekárnám a na silnici pod Holubkou.
O hospodaření městského národního výboru v I. pololetí 1967 podal zprávu předseda finanční komice s V. Beneš. Vcelku se vyvíjelo příznivě. Plánovaný příjem ve výši 4 454 000 splněn na 3 369 000, vydání na 3 165 000. Hlavní příjmové položky: odvody od organizací řízených městským národním výborem 1 115 000/436 000/ ve II. pololetí bude u Komunálních služeb vyšší/; daň z obratu 124 000; správní poplatky 18 000/12 000; školní stravovny 525 000/286 000; kino 330 000/180 000; odvody podniků a obchodů 827 000/421 000; dotace z rozpočtu okresního národního výboru 706 000/200 000; subvence a převisy z r. 1966 503 000/1 000 000; z finanční reservy městského národního výboru převedeno 393 000; příspěvek Krajské odborové rady na stavbu mateřské školy 554 000; půjčka od Státní spořitelny pro provozovny městského

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Iveta Stratilová