O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pokud je stěžovatel nemohl řešit přímo u nadřízených orgánů. Za svého funkčního období řešila komise 40 úkolů a 5 stížností občanů. Úkoly byly zaměřeny na Komunální služby, Domovní správu, provozovny městského národního výboru, akci Z, zemědělství, distribuční síť, školní stravovny a cestovní ruch. Stížnosti se týkaly věcí bytových, kanalizace v Jánské ulici, fakturací Komunálních služeb a opožděných oprav domů a zařízení v kompetenci Domovní správy. Kladně třeba hodnotit prověrku v Jednotném zemědělském družstvu v Maršovicích, v Komunálních službách, školní stravovně, v zahradnictví, v provozovnách Restaurací a jídelen, Masny, v Jednotném zemědělském družstvu v Pohledci a v kadeřnictví a holičství Komunálních služeb. Všechny prověrky byly prováděny ve spolupráci s příslušnými komisemi. Projednávané stížnosti byly oprávněné. Docházelo k nim proto, že organizace, k nimž stížnosti docházejí, neřeší je včas a stěžovatele nechávají čekat, aniž jim oznamují závěry. Všechny stanovené úkoly splnila komise včas. Měla i některé nedostatky; nedodržovala plánované termíny porad a prováděla je podle potřeby. Někteří členové komise neprojevovali o její práci dostatečný zájem a na schůze se nedostavovali. Naproti tomu nutno velmi kladně hodnotit práci členů komise s. inž. Pokorného, Hasila, Kuchaře a Drdlové. Proti minulému období ochabla pomoc členů Okresní komise lidové kontroly, kteří se na poradní schůze nedostavovali.
Potom byla provedena volba členů  nové komise lidové kontroly a jejího předsedy a místopředsedy. Předseda městského národního výboru s. Dvořák předložil plénu návrh kandidátky členů v tomto složení: JUDr František Antl, Jaroslav Buriánek, Věra Drdlová, Tomáš Hasil, Ladislav Krejča, Ing Karel Pokorný, Lubor Beneš, Miloš Bartůšek, Štěpán Bitner, Ing František Martinec, František Kuchař, Čestmír Zelený, Vlasta Slonková, Eva Šichorová a Vojtěch Laštovica. Po seznámení s jednotlivými členy, kteří byli na schůzi v plném počtu, byla kandidátka všemi přítomnými poslanci městského národního výboru jednomyslně schválena. Současně byla provedena volba předsedy komise, jímž se stal Ing Karel Pokorný, a místopředsedy, jímž zvolen s. Lubor Beneš. Potom všichni nově zvolení členové komise složili do rukou předsedy městského národního výboru předepsaný slib a po něm místopředseda okresní komise lidové kontroly s. Bílek odevzdal čestné uznání za vykonanou práci bývalému předsedovi komise s. B. Dvořákovi a místopředsedovi s. F. Kuchařovi. Na závěr této části jednání pléna městského národního výboru

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Hromádková