O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

správy 476.000, čištění města 23.000, sady 26.500, osvětlení města 77.500, pohřebiště 15.500, bytová péče: údržba 2.500, demolice 10.000. 7) školství a kultura: mateřská škola (Fuchsová) 119.600, mateřská škola (Fuchsová) 119.600, mateřská škola (Veselská) 52.900, mateřská škola (Fryčková) 21.600; základní devítiletá škola při střední všeobecně vzdělávací škole 130.400, vybavení nové školy 250.000; základní devítiletá škola (dolní) 282.600, zvláštní škola 20.000, vybavení nové třídy 20.000; základní devítiletá škola (1. – 5. posl. ročník) v Pohledci 12.000; družina při horní škole 4.000, při dolní škole 4.000; škola v nemocnici 4.000; stravovna mateřské školy 156.300; lidová škola umění 17.000, místní lidová knihovna 35.000, Jednotný klub pracujících 15.000, osvěta 6.000, muzeum 42.800, kino 182.000. 8) Zdravotnictví: jesle I. 93.000, jesle II. 196.000, sociální zabezpečení 55.500. 9) správa: poslanci 55.500, zaměstnanci městského národního výboru 245.800. 10) investorský dozor 6.000. Celkem 4.454.300 Kčs.
diskusní příspěvky se týkaly stavu vozovky k pekárnám, překlenutí potoka pod viaduktem; komunikace pod Holubkou, oprav komínů v budovách na sídlišti u nádraží (v této trapné už záležitosti bude třeba osobně jednat s ředitelem Okresního stavebního podniku a s předsedou Okresního národního výboru), havarijního stavu lávky přes potok u domu p. Švandy v Trní a likvidace front na mléko (není náhradních prostorů). V závěru diskusních příspěvků seznámil předseda městského národního výboru s. Dvořák přítomné s pozváním představitelů města a občanstva Ředitelstvím krajského podniku pro vodovody a kanalizace v Ostravě na odhalení reliefního cyklu Voda v životě člověka od národního umělce V. Makovského na úpravně vody ve Vítkově-Podhradí.
V přijatém usnesení schváleny všechny přednesené zprávy a návrhy a Domovní správě uloženo co nejrychleji zajistit opravy komínů na domech v sídlišti u nádraží.

Dne 29. května uspořádala odbočka Svazu protifašistických bojovníků a Svazu československých žen v našem městě veřejnou schůzi se vzpomínkou na 25. výročí vyhlazení Lidic. O této tragické dějinné události, která otřásla celým kulturním světem, promluvily přímé účastnice vyhlazení Lidic, s. Prošková a Příhodová. Jejich slova zanechala u početných účastníků schůze hluboký dojem a posílila myšlenku zachování a upevnění světového míru.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková