O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

loňskému roku zhoršilo. V zájmu lepšího zásobování bylo povoleno zřízení nové prodejny zeleniny v domě p. Lorence v Gottwaldově ulici, kterou bude zásobovat Jednotné zemědělské družstvo ve Velkých Bílovicích. Společně se spotřebitelskými radami provedla komise prověrku zásobování prodejny Textil (vedoucí s. Chalupa) a Oděvy (vedoucí s. Novotná). V první prodejně vázne zásobování sýpkovinami, damaškem, barchetem a tesilem. Po jednání s ředitelstvím Textilu se situace poněkud zlepšila. Také zásobování prodejny Oděvy není postačující hlavně v sortimentu šatů barchetových a stoprocentní buničiny. Závady jsou v prodejnách Masny, které nestačí krýt potřebu čerstvého masa. Masného zboží je dostatek až na některé druhy, např. dietní párky a debrecínky. V uvolněných místnostech prádelny na náměstí dr. I. Sekaniny zřídil podnik Restaurace a jídelny novou výrobu studené kuchyně. Komise zajistila prodej v bufetu na koupališti. Delší dobu již jednala komise o získání plnícího stroje na čtvrtlitrové láhve. Ředitelství Lacrum v Brně slíbilo, že první dávku plniček z výroby dostane Nové Město na Mor. a to ve 4. čtvrtletí (na jaře 1968 stroj ještě dodán nebyl).
Zpráva předsedy zemědělské komise s. J. Břečky je zapsána v kapitole věnované zemědělství na 53. stránce této kroniky. Předseda  finanční komise s. V. Beneš seznámil pak poslance se chváleným rozpočtem Městského národního výboru na r. 1967, vykazujícím v příjmech a vydáních sumu 4.454.300 Kčs. Příjmy: 1) Odvody hospodářských organizací. Komunální služby: z hrubého důchodu 340.000, ze ZP 56.000, stabilizační odvod 48.000. Domovní správa: odvod odpisu 671.000. 2) Daně a poplatky: z obratu 124.000, zemědělská 13.300, z příjmů obyvatelstva 6.500, domovní 107.000, poplatek z bytů 30.200, správní poplatky 18.000. 3) Příjmy z činnosti rozpočtových organizací: vodní hospodářství (vodné a stočné) 5.000; školství a kultura: z hudební školy 39.000, stravování 525.000, z ostatní činnosti 100, kino 330.000, ostatní příjmy 1.500; zdravotnictví 102.000; vnitřní správa 500; místní hospodářství: nájemné z bytů 10.500, poplatek za hroby 20.000. 4) Odvody hrubého důchodu od podniků 827.600. 5) plánované dotace 705.800, subvence 503.000. Celkem 4.454.300 Kčs. Výdaje. 1) vodní hospodářství 12.300; 2) stavebnictví 5.000; 3) doprava 866.000; 4) požárníci 54.000; 5) matrika 39.800; 6) místní hospodářství: dotace domovní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková