O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dění občanských pohřbů. Dále prodiskutovala rada velmi důkladně návrh školské a kulturní komise na rozmístění školních a kulturních zařízení (byt po s. Konvalinkové dát pro družinu mládeže a lidovou knihovnu umístit v sokolovně) a ožehavý problém využití sokolovny pro kulturní účely. Projednala také zásady politicko organizačního zajištění voleb Místní komise lidové kontroly. Předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina podal na této schůzi rady zprávu o jednání o zajištění a využití umělecké pozůstalosti po národním umělci V. Makovském, které se konalo na Krajském národním výboru v Brně. Umělcovo dílo mimo exponáty v Národní galerii má být soustředěno v Jihomoravském kraji, a to na prvním místě v Novém Městě na Moravě, kde bude zřízen památník, pro nějž musí ovšem město zajistit místnosti. Na třetí schůzi se zabývali členové rady činností Místního lidového soudu, o níž je informoval jeho předseda, s. Houdek. Stěžoval si na malou spolupráci závodů při projednávání trestních případů jejich zaměstnanců a také na menší zájem veřejnosti o jednání soudu. Konstatoval také, že počet provinění a trestných případů každým rokem stoupá. Zprávu o hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven městského národního výboru podal předseda komise místního hospodářství, s. Krotký. Komunální služby vcelku nesplnily výkony bez daně o 50.000, tržby od obyvatelstva překročily o 18.000, čistý zisk o 3.000; hrubý důchod nesplnily o 6.000 a mzdy nebyly vyčerpány o 6.000 Kčs. Výkony nesplnilo zahradnictví a květinářství (o 19.000), zámečnictví (19.000), klempířství (11.000), sklenářství (13.000), elektroslužba (19.000), autoservis (5.000) a fotoslužba (7.000). Domovní správa a provozovny hospodaří dobře. Dále informoval tajemník s. Skalník radu o plnění sběru odpadních surovin, které je uspokojivé. Posledním bodem jednání rady na třetí schůzi byla zpráva o činnosti finanční komise a o rozpočtu na rok 1967.
Zprávu o činnosti komise pro obchod přednesl její předseda, s. Š. Zelený. Jednáním se zástupci podnikových ředitelství podařilo se komisi zlepšit vybavení prodejny mléka a provozovny hotelu Německý, kde také zřízena kavárna s hudbou a tancem s názvem Klub mladých. Přístup do ní budou mít mladí lidé patřičně oblečení a slušného chování; těžké alkoholické nápoje zde nebudou podávány. V dalších prodejnách byly instalovány nově vitriny a o zlepšení vzhledu dalších se jedná. Překážkou je nedostatek prostředků pro tento účel. Komise řešila otázku zásobování města zeleninou, které se proti

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková