O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

občany. Hovořil o svých zážitcích z Velké vlastenecké války, o osvobození naší vlasti sovětskou armádou a zodpověděl dotazy z řad přítomných asi šedesáti lidí. Besedu, která měla velmi pěkný a srdečný průběh, řídil dr. J. Mikulec. Po skončení besedy v 21 hodin vrátil se generál Korovjakin do Brna.

Dne 26. května se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady, s. R. Svačinou. Bylo přítomno 26 poslanců (tři omluveni, deset neomluveno) a deset občanů (proti prvním dvěma zasedáním v tomto roce zase poměrně málo). Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna (14. IV.), zpráva o činnosti komise obchodní a zemědělské, rozpočet na rok 1967, diskuse a usnesení.
Kontrolu usnesení z posledního zasedání pléna provedl tajemník s. Skalník. Konstatoval, že všechna usnesení byla provedena. Zprávu o činnosti rady přednesl předseda s. R. Dvořák. Rada konala tři schůze. Na první z nich hodnotila práci komise pro ochranu veřejného pořádku, projednala záležitost městských komunikací (k pekárnám, v ulici K. Němce, pod Holubkou, bratří Křičků a na Brožkově kopci), dokončení šatny u střední všeobecně vzdělávací školy a výstavbu prádelny v novém sídlišti a návrh sboru pro občanské záležitosti na vybírání poplatků za občany (za povolení uzavřít manželství u jiného národního výboru 100 Kčs, za delegaci uzavření manželství od jiného národního výboru u nás 200 Kčs, za provedení občanu mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň 200 Kčs). Na druhé schůzi vzata na vědomí zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti, kterou podal vedoucí matričního oddělení s. Havlíček. Uvádím z ní několik dat. V období II. pololetí 1966 do konce dubna 1967 provedeno osm obřadů vítání dětí do života (79 dětí), 106 sňatků a organizovány čtyři občanské pohřby. Provedena oslava 90. narozenin občana Litochleba a 95. narozenin občana Pejchala a obřad odevzdání občanských průkazů patnáctiletým. Členové sboru vykonali návštěvu u našich občanů v domově důchodců ve Velkém Meziříčí a na Mitrově. Rada zhodnotila činnost Sboru kladně s připomínkou, že dobré výsledky jsou důsledkem obětavé práce pouze několika členů a že dosud neuspokojivé je prová-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková