O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zení naší vlasti sovětskou armádou. Účastníci z řad školní mládeže a novoměstských pracujících vyslechli rozhlasový projev, po němž se odebrali v lampionovém průvodu na katolický hřbitov, kde položením věnce na hroby pochovaných zde rudoarmějců a minutou ticha byla uctěna památka těch, kdož položili své životy za naši svobodu.

Dne 11. května upozornil stavební účast městského národního výboru obyvatelstva města na to, že počínajíc 1. březnem 1967 vyřizují se všechny záležitosti týkající se výstavby města (rekonstrukce, stavební úpravy, -přístavby, novostavby rodinných domků, chat, garáží bez besídek, demolice (fasády, oplocení, zřizování ústředního a etážového topení, zařizování topení plynem a pod.) pouze na stavebním úřadě. Dále upozornil tento úřad na to, ze je přísně zakázáno kácení vzrostlých stromů, které jsou okrasou města a že toto také podléhá povolení stavebního úřadu, který k tomu musí vydat písemné svolení. Toto ustanovení se týká i stromů v soukromých zahradách.

V pátek 12. května přijelo do našeho města třiatřicet učitelů střední školy v Drážďanech Radebeulu v Německé demokratické republice. Návštěvu vykonali v rámci družby obou škol Byli ubytováni v učitelských rodinách. Prohlédli si město a školu a byly přítomni vyučování. Během několika dnů, které v našem města strávili, navštívili Brno, Moravský kras, Pernštejn a Žďár a mimoto podnikli pěší a autobusovou túru po Českomoravské vysočině. Velmi pečlivá příprava návštěvy a srdečné pohostinství  zanechaly ve všech účastnících hluboké dojmy. Ve středu  17. května se němečtí hosté vrátili domů. Před odjezdem srdečně pozvali své hostitele k výměnnému zájezdu do Německé demokratické republiky.

Dne 17. května v odpoledních hodinách navštívil naše město generál sovětské armády a předseda Svazu sovětského československého přátelství, Josif N. Korovjakin s chotí. Byl přivítán v budově městského národního výboru předsedou B. Dvořákem. Po krátkém pohoštění v obřadní síni se zapsal do pamětní knihy, prohlédl si výstavu obrazů v Horácké galerii a po večeři v Maršovské rychtě besedoval v Jednotném klubu pracujících s novoměstskými

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková