O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z funkce předsedy občanského výboru s. Havlíčka, a zvaní poslanců z obvodů č. 11, 13, 14 a 18 na schůze občanského výboru.

Dne 21. dubna uspořádal městský výbor Komunistické strany Československa a národní fronty v sále Jednotného klubu pracujících slavnostní večer, uspořádaný k 97. výročí narození V. I. Lenina. Přes sto účastníku vyslechlo projev předsedy Okresního národního výboru ve Žďáře a poslance Národního shromáždění s. J. Vorař a kulturní pořad, který připravili a s úspěchem provedli žáci střední všeobecně vzdělávací školy a lidová školy umění. Večer měl velmi pěknou úroveň a byl důstojnou připomínkou leninského výročí.

Tradiční oslava Svátku práce byla zahájena v předvečer prvního máje zapálením ohňů na návrších kolem města. Studené a nevlídné počasí posledního dubnového týdne ustoupilo a tak slavnostní den proběhl za velmi pěkného, teplého a slunečního počasí. Od osmi hodin se řadil u nemocnice slavnostní průvod, který se vydal v devět hodin na pochod městem. Většinu v něm tvořila školní mládež, za níž pochodovali svazáci, členové Sokola a sportovci, krojovaní požárníci a zaměstnanci Lesního závodu a pracující Novoměstských závodů. Vlastní manifestační shromáždění v dolní části náměstí dr. I. Sekaniny zahájil po zahrání Státní hymny dechovou hudbou s. L. Novák. Slavnostní projev přednesl předseda Okresního odborové rady s. Jelínek ze Žďáru. Po přečtení a schválení rezoluce proti válce se Vietnamem a proti pronásledování pokrokových sil v Řecku byla na závěr zahrána Internacionála. Potom koncertovaly na náměstích a ulicích dechové hudby a odpoledne probíhaly na hřišti dětské sportovní slavnosti. 6. května v odpoledních hodinách proběhla naším městem Okresní štafeta přátelství a míru. Před budovou základní devítileté školy vzdal předseda městského národního výboru s. Dvořák zástupcům okresu stuhy a závazky našeho města a blízkých obcí. Potom běžela štafeta na Konec Žďárské ulice, kde byla uložena do auta a odvezena do Žďáru. V předvečer Dne vítězství, v pondělí 8. května byla v 19.30  hod. uspořádána na náměstí dr. I. Sekaniny malá vzpomínková slavnost k 22. výročí osvoboz-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková