O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

stránce se podnik dobře vypořádal s plánovanými odvody, takže mu zbylo i 20.000 Kčs na vyplacení odměn zaměstnancům. V domovní správě byly organizační i personální potíže, takže po čtyři měsíce byl podnik bez vedení a provoz vázl. Domovní správa má 19 pracovníků, 52 domů se 616 bytovými jednotkami. Tržby na jednu bytovou jednotku činí 1.914 Kčs, náklady 2.015 Kčs. Čistý zisk domovní správy v r. 1966 činil 114.000 Kčs a byl odveden do rozpočtu městského národního výboru. Po prvním prosinci 1966 došlo ke změně počtu domů tím, že byl převzat dům čp. 117 od Komunálních služeb a ke dni 31. prosince 1966 čtyři věžové domy se 149 byty. V rámci hospodaření městského národního výboru fungují čtyři samostatné provozovny: cihelna, kamenolom, cementárna a pískoviště. Za rok 1966 vykázaly celkový obrat 885.000 Kčs, z toho kamenolom 550.000, cihelna 234.000, cementárna 73.000 a pískoviště 28.000. Po odečtu všech nákladových položek odvedly provozovny do rozpočtu městského národního výboru 205.000 Kčs zisku. Péče o životní prostředí obyvatelstva. V rámci jeho zlepšení uzavřeli občané závazky ke XIII. sjezdu KSČ ve výši 30.752 brigádnických hodin ve finanční hodnotě 150.000 Kčs. Při hodnocení závazků na konci r. 1966 zjištěno, že bylo odpracováno 32.336 hodin v hodnotě 160.000 Kčs. Ke snížení prašnosti zakoupeno v r. 1966 kropící auto. Zajišťování služeb. Péče o neplacené služby je dobře zajištěna na úseku zdravotnictví. Neuspokojivá je ve školství, kde je nedostatek míst v mateřské škole a učeben v základních devítiletých školách. Zlepšení nastane po dostavbě mateřské školy. V oblasti bytového hospodářství je 125 nevyřízených žádostí o byt. Bytová tíseň je postupně řešena z výstavby Uranových dolů a družstevní výstavbou, ze které bude v r. 1967 dáno do užívání 48 bytových jednotek. Velký podíl má i soukromá výstavba, ve které dáno do používání 60 bytových jednotek. Zásobování města bylo celkem plynulé, i když se projevily některé nedostatky v zajišťování určitých druhů potravin a v sortimentu zboží. V prvním pololetí r. 1966 byly stížnosti na kvalitu másla. Další nedostatky byly v zásobování průmyslovým zbožím, jako je vlna, vázání na lyže, v době vánoční hračky, zimní obuv a dětské punčochové kalhoty. Komise pro obchod usilovala sice o nápravu, mnohdy ale marně. Na základě připomínek občanů zaveden do prodeje chléb o váze jednoho kilogramu. Ze strany občanů byly také připomínky k zásobování masem a masnými výrobky. Byl zajištěn rozvoz masných výrobků třikrát v týdnu. V letních měsících se vyskytly nedostatky v zásobování pohonnými hmotami. Rozložení a vybavení

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková