O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

soutěže k XIII. sjezdu Komunistické strany Československa o titul Vzorná obec. Úkolem soutěže je plnění usnesení XIII. sjezdu k rozvinutí socialistické pracovní iniciativy a aktivity občanů za splnění vytčených zásad, které mají učinit naše město krásnějším. Soutěž se zaměří na výstavbu nových a opravu a přestavbu starších zařízení trvalé hodnoty, jako jsou zařízení školská a kulturní, obytné budovy a jejich fasády, výsadba zeleně a květin, zabezpečení pitné vody, kanalizace, úprava a čistota veřejných prostranství, komunikaci a demolice chátrajících objektů, které ruší vzhled a ohrožují bezpečnost občanů. Do soutěže budou přes poslance městského národního výboru a členy komisí zapojeni všichni občané, společenské a zájmové organizace a podniky a závody. Konkrétní úkoly. 1) dokončení samoobsluhy na Žďárské ulici v r. 1967 (bylo otevřena 12. února 1968). 2) provádění výstavby základní devítileté školy, která má být dokončena v r. 1968. 3) provedení fasády na budově tělovýchovného střediska (dokončeno v červnu 68). 4) dokončení střelnice Svazarmu – závazek 3.000 hodin. 5) postavení hospodářské budovy odbočky Svazu zahrádkářů (2.200 hodin). 6) Provedení úpravy smetiště pod Klečkovcem na park o odbočkou Svazu chovatelů domácího zvířectva (3.000 hod). 7) oprava hasičské zbrojnice požárníky (550 hod.). 8) úprava dětského hřiště a chodníku k nádraží na sídlišti (300 hod.). 9) úprava silnice ke garážím za nádražím (majitelé garáží 350 hod.). 10) Maršovice vybudují autobusovou čekárnu (1.500 hod.). 11) Pohledec dokončí kulturní dům, úpravu návsi a dokončí koupaliště (2.000 hod.). 12) výstavba šaten u střední všeobecné vzdělávací školy (závazek školy 250 hod.). 13) dokončení silnice k pekárnám (250 hod.). 14) dokončení silnice na Beranici (100 hod.). 15) Provedení silnice na ulici Mírové (500 hod.). 16) Kanalizace na Brožkově kopci (200 hod.). 17) kanalizace v ulici Na výhledech a Mírové (300 hod.). 18) kanalizace na Beranici (100). 19) Pomoc v zemědělství (15.300 hod.). 20) dostavení dvaceti rodinných domků. 21) provedení oprav dvaceti rodinných domků. Chovatelé drobného zvířectva dodají 8.000 vajec, 25 kg králičího masa, 1.000 kusů králičích kůže, 15 kůžek nutrií a 10 kg angorské vlny. Na úklidu města bude odpracováno 5.500 hod. Závazky občanů činí celkem 56.290 hodin, z toho akce na zvelebení města 37.230, na pomoc zemědělství 15.360 a na opravy závodů 3.700 hod. Mimo tyto závazky jsou ještě další na kulturní činnost podle vlastních plánů jednotlivých organizací. Závazky jsou hodnotné a odpovídají významu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková