O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v Novém Městě na Moravě, Krajské správy spojů, Pozemních staveb v Brně a u Kralovopolských strojíren v Brně. Pro I. etapu je zajištěna projekce, která bude vypracována do konce dubna a na další etapu bude projekce předložena do srpna tohoto roku.
O činnosti občanských výboru v r. 1966 podal zprávu tajemník městského národního výboru s. F. Skalník. Je jich pět: na sídlišti u nádraží, ve věžných domech, ve městě, v Maršovicích a v Pohledci. Dobrých výsledků dosáhly v Maršovicích a v Pohledci, kde prakticky zastávají funkci národního výboru. V Maršovicích vybudovali občané tři studny na pitnou vodu a pokračovali ve výstavbě kanalizace. V r. 1967 hodlají vybudovat autobusovou čekárnu, zlepšit veřejné osvětlení a rozšířit místní rozhlas. V Pohledci vybudovali v akci Z vodovod pro celou obec a požární nádrž a upravili koupaliště. V délce asi jednoho kilometru provedli obroubení a asfaltování vozovky. V r. 1967 počítají s dokončením kulturního domu, s úpravou návsi a s výsadbou stromů a keřů na návsi a u koupaliště. Občanský výbor na sídlišti byl doplněn novými členy a pracuje podle předem vypracovaného plánu. Stará se o údržbu bytového fondu, a čímž ovšem souvisí řada potíží, o kanalizaci a o úpravu čistotu sídliště. Projednává hospodaření domovní správy a provádí kontrolu v kotelnách. Postaral se o vybavení dětského hřiště. Pro r. 1967 plánuje tento občanský výbor dokončení dětského hřiště, vybudování hřiště tenisového a další úpravy prostorů na sídlišti. Nepodařilo se mu doposud zajistit umístění popelnic na místech k tomu určených. Nově zvolený výbor pro věžové domy se schází nepravidelně. Projednává výstavbu bytových jednotek v novém sídliště a údržbu a pořádek ve věžových domech a zásobování. Hodně těžkostí občanského výboru vyplývá ze skutečnosti, že výstavba sídliště není dosud ukončena, že není vozovka ani chodníky a že je na to všechno dost stížností. Poněvadž tento občanský výbor neměl kde schůzovat, byla mu zajištěna místnost v Jednotném klubu pracujících. Jeho práci bude nutno zaměřit na výchovnou činnost a na pomoc při odstraňování závad. V obou sídlištích je třeba vyřešit sběr a odvoz odpadků, které znečišťují okolí domů. Občanský výbor ve městě za předsednictví s. Havlíčka nezaznamenal v uplynulém roce žádnou činnost, a proto by bylo třeba uvažovat o výměně předsedy.
Zprávu o závazcích k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce podal tajemník městského národního výboru s. Skalník. Soutěž k 50. výročí VŘSR je pokračováním

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková