O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s. B. Dvořák. Rada zasedala v tomto období čtyřikrát. Projednávala činnost občanských výborů, Komunálních služeb a domovní správy a výsledky jejich hospodaření: Domovní správa nesplnila plán v nákladech provoz domů (83 %), opravách domovního majetku (85,6 %), opravách vlastní údržbářskou četou (92,5 %), nákladech na správu a řízení organizace (89,7 %) a v opravách dodavatelským způsobem (80 %). Komunální služby splnily plán až na tržby od obyvatelstva. Výkony bez daně byly splněny na 106,7 %, plán pracovníků na 101,4 %, fond pracujících na 101,4 % a zisk na 144,5 %. Dále vyřídila rada žádost manželů Prášilových o vrácení domu čp. 236 do vlastnictví, projednala požadavek podniku Potraviny na využití dosavadní  jídelny u Kozů na prodejnu masa a návrh na uzavření prodejny s nuceným výsekem masa (projevila nesouhlas) a rozhodla o rozdělení odměn funkcionářům. Zabývala se činností komise pro obchod (aktuální je přestavba obchodní sítě, která nevyhovuje) a komise školské a kulturní a činností společenských organizací. Zde je největším problémem Tělovýchovná jednota Sokol, která těžce zápasí s nedostatkem finančních prostředků na svoji činnost. Dále hodnotila rada výstavbu nových škol, doporučila změnu jména jedné občance, zabývala se čistotou a úklidem města (rozhodla se přijmout jednu cikánskou rodinu na úklid a poněvadž se osvědčila, byla zařazena do pořadníku a byt) a rozhodla o rozdělení reservy cihel pro městský národní výbor, z níž 3.500 kusů dáno do Maršovic na podezdívku autobusové čekárny a 6.500 na přístavbu kulturního domu v Pohledci. Jednala o práci komise sociálně zdravotní, o přípravě voleb do Místní komise lidové kontroly, o řešení otázky vlastní kanceláře provozoven, jejichž zaměstnanci pracují v účtárně městského národního výboru, což nevyhovuje oběma stranám, o práci komise zemědělské, o plnění dodávkových úkolů obou našich zemědělských družstev, o náboru mládeže do zemědělství a o činnosti komise bytové, která pracuje bez závad, ale s potížemi, poněvadž stále převažuje požadavek bytů nad přírůstkem bytového fondu. Na všech schůzích rady se probírá Sbírka instrukcí Okresního národního výboru, k jejichž jednotlivým závažným bodům jsou přijímána usnesení. Také jsou běžně zajišťována usnesení vyšších orgánů. V závěru své zprávy informoval předseda MěNV poslance o výstavbě rekreačního střediska Černý rybník. Výstavba byla schválena nadřízenými orgány i pokud jde o finanční prostředky. Kapacitně je akce zajištěna u Silničního vývoje v Brně, Geologického průzkumu v Novém Městě na Moravě, u Jihomoravských energetických

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková