O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

otázky existence prádelny (sedm diskusních příspěvků), finanční pomoci městského národního výboru. Tělovýchovné jednotě Sokol, plnění závazků a udržování čistoty ve městě.

V jednomyslně přijatém usnesení schváleny všechny přednesení zprávy, dále kádrové změny ve složení komise zemědělské, finanční a obchodní a návrh k činnosti odbočky Československého svazu žen, jehož hlavní zásady zaznamenávám. Svaz žen přejímá svými orgány dosavadní funkci Výboru žen a v zájmu upevnění o zvýšení účasti žen na veřejném životě ve městě a v nejužší spolupráci s orgány Městského národního výboru a s ostatními společenskými organizacemi bude: 1) spolupracovat a zajišťovat úřad žen při všech akcích organizovaných městským národním výborem a ostatními organizacemi ve městě; v letošním roce se bude aktivně podílet na oslavách a akcích k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. 2) bude ve stálém spojení a spolupráci s komisemi městského národního výboru a s nimi bude nápomocen v plnění úkolů národního výboru. 3) bude prohlubovat politicko výchovnou práci mezi ženami a zvyšovat jejich aktivitu v politické a veřejné činnosti. 4) povede v patrnosti rodiny s ohroženou výchovou mládeže, zejména v rodinách alkoholiků. 5) bude spolupracovat se sdruženími rodičů a přátel škol a usilovat v duchu komunistické výchovy o jednotné výchovné působení rodiny, školy a společnosti. 6) bude vytvářet situaci k odstranění příčin porušování zásad socialistického soužití a 7) pomáhat Sboru pro občanské záležitosti při jeho akcích.

Dne 14. dubna se konalo v Jednotném klubu pracujících druhé zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady s. J. Břečkou. Bylo přítomno 27 poslanců (8 omluveno, 3 neomluveni), poslankyně KNV s. MUDr. R. Rýdlová, poslanec ONV s. V. Bílek a 28 občanů. Proti dřívějším letům je to už druhá poměrně značná účast občanů na zasedání pléna městského národního výboru, svědčící s jejich zájmu o záležitosti města. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení, činnost občanských výborů, závazky k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, hodnocení účasti městského národního výboru v r. 1966, hodnocení stavby nové školní budovy, mateřské školy a jeslí, diskuse, volné návrhy a usnesení.
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna (24. II.) přednesl předseda MěNV

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková