O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 2b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

dolů, týkající se průzkumových prací v katastru Nové Město na Moravě, Maršovice a Pohledec, návrh bezpečnostní komise na její doplnění o s. Špáníka za podnik Restaurace a jídelny a s. Vařákovou za Československý svaz mládeže, výstavbu samoobsluhy u nemocnice, kterou bude financovat Jednota Velké Meziříčí a Městský národní výbor v Novém Městě zajistí kámen a cihly a občanskou pomoc formou závazků v hodnotě 2.900 pracovních hodin. Dále jednala o hospodaření novoměstských zemědělských závodů a plnění jejich dodávkových úkolů a zhodnotila soutěž k 20. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a závazky k XIII. sjezdu KSČ.

Zabývala se rozborem hospodaření Komunálních služeb, domovní správy a městského národního výboru a jeho provozoven a projednala výstavbu nové základní devítileté školy na hřišti u střední všeobecné vzdělávací školy v hodnotě 5.600.000 Kčs. Stavební a prováděcí práce jsou zajištěny u Jáchymovských dolů za částečných subdodávek Konstruktivy z Teplic. Projevila souhlas s návrhem školské a kulturní komise na pojmenování nových ulic na Beranici po významných novoměstských občanech, lyžařském závodníku J. Německém a umělcích Josefu Jamborovi, Karlu Němcovi a Oldřichu Blažíčkovi. Zhodnotila práci poslanců městského národního výboru a ty poslance, kteří měli účast na schůzích pléna menší než padesát procent, pozvala a projednala s nimi příčiny jejich neúčasti. Projednala nábor mládeže do zemědělství a upravy bytového fondu a domovní správy a schválila přijetí paní Semerádové jako pracovní síly pro účtárnu městského národního výboru, a to, že s. Špinar bude sledovat plnění plánu Komunálních služeb a provozoven městského národního výboru a povede agendu bytovou. Jako obvykle projednávala také rada veškerá usnesení Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou a jeho instrukce.

V dalším pořadu jednání pléna složila do rukou s. Břečky předepsaný slib soudkyně místního lidového soudu s. Jarmila Zemánková, která se pro nemoc nemohla zúčastnit kolektivního složení slibu členů místního lidového soudu.

Potom předseda školské a kulturní komise, ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. Rudolf Svačina seznámil přítomné s návrhem plánu kulturně osvětové činnosti na rok 1966. Zprávu o hospodaření městského národního výboru a podřízených organizací za r. 1965 a rozpočtu městského národního výboru na r. 1966 podal předseda finanční komise s. Viktor Beneš. Zaznamenávám z ní tato důležitější

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková