O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 2a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

Život veřejný a práce a činnost městského národního výboru

Dne 18. února se konalo v Jednotném klubu pracujících první veřejné plenární zasedání městského národního výboru v tomto roce. Řídil je člen rady a předseda komise pro ochranu veřejného pořádku s. Mádle a bylo na něm přítomno 33 poslanců (2 omluveni, 4 neomluveni) a 21 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, slib členky místního lidového souboru s. Zemánkové, schválení jednotného plánu kulturní a osvětové činnosti v r. 1966, zpráva o hospodaření městského národního výboru v r. 1965 a návrh rozpočtu na rok 1966, komplexní rozbory Komunálních služeb za rok 1965, diskuse s volnými návrhy a schválení usnesení.

Zprávu o činnosti rady podal úřadující místopředseda městského národního výboru s. J. Břečka. Uvedl v ní, že rada se sešla od posledního zasedání pléna šestkrát. Projednala tyto důležitější záležitosti: činnost Svazarmu a bytové komise, která provedla prověrku žádostí o byty, přidělila deset náhradních bytů, jeden byt z pořadníku a tři byty mimo pořadník, tři byty ze zvláštní skupiny pro služby, padesátčtyři podnikových bytů a tři mimo pořadník a povolila pět směn bytu. Dále se rada zabývala soutěží Komunálních služeb a přípravou soutěže VIII. sjezdu Komunistické strany Československa a zhodnocením Měsíce československo sovětského přátelství v r. 1965 a zápisem komisionálního řízení, týkajícího se zřízení signalizačního zařízení na přejezdu u nemocnice. Vzala na vědomí rozhodnutí n.p. Chirana, kterým městskému národnímu výboru předal do vlastnictví dvacetpět domků na Beranici, které byly k 31. prosinci 1965 odprodány v průměru za 22 000 za domek jednotlivým zájemcům. Schválila složení inventarizační komise městského národního výboru (s.Beneš, Břečka, Ondráček a Špinar) a plán práce rady, pléna a komisí městkého národního výboru za první pololetí r. 1966. Rozhodla převzít od Komunálních služeb zařízení na koupališti, přičemž Kom. služby budou nadále zajišťovat jeho provoz, a projednala dokončení veřejného osvětlení ve městě, složitou a dlouho se už táhnoucí záležitost novoměstské sokolovny, její generální opravy a dalšího využití, přípis geologického průzkumu Jáchymovských

Rok: 
Přepsal/a: 
Iveta Stratilová