O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ní náklady; v srpnu bylo dáno do generální opravy. Všechny provozovny uspořily celkem 205.000 Kčs. Stav výroby v r. 1966: kamenolom: 11.783 m3 drcený materiál, 1.606 m3 kámen střelový a lomový, pískoviště: 772,25 m3 kopaný písek přesátý, 32m3 nepřesátý, cihelna: 450.000 cihel. cementárna: 2.733 kusů rour, 19 kusů dílců skruží, 14 kusů skruží, 529 patek k plotu, 570 kusů dlažby, 452 překladů, 6 kusů poklopů. Příjmy: kamenolom – 550.067,20 Kčs; cihelna 234.273,20, cementárna 73.253,85 a pískoviště 27.451,25 Kčs. Celkem 885.045 Kčs.
Rozbor hospodaření Městského národního výboru za rok 1966 podal předseda finanční komise s. V. Beneš. Vlastní příjmy (první číslo rozpočet, druhé skutečnost): 1.503.900 – 1.280.145; některé položky: daň z příjmů obyvatel 7.000 – 6.347, odvody Komunálních služeb 271.000 – 280.145, zemědělská daň 36.700 – 36.171, domovní daň 106.500 – 112.213, správní a ostatní poplatky 13.500 – 18.225, školství a kultura 903.500 – 931.335 (z toho kino 360.000 – 361.407), zdravotnictví 85.000 – 91.038, místní hospodářství 292.000 – 395.430. Prostředky z rozpočtu okresního národního výboru: mateřská škola, generální opravy a investice 1.612.099, dotace z rozpočtu okresního národního výboru 380.000, z ústředního rozpočtu 550.000, zisk provozoven městského národního výboru 232.490, mateřská škola 27.850, Svazarm 15.000. Výdaje: vodní hospodářství 7.000 – 12.652, místní komunikace 276.900 – 380.709, školství a kultura 1.370.900 – 2.711.484 (mateřská škola: výstavba 1.152.664, ostatní 168.000; základní devítiletá škola 181.686, příspěvek na školní pomůcky 37.000 – 40.177; školní stravovna 280.000 – 605.306, lidová škola umění 27.800 – 22.245, osvětová činnost 52.300 – 52. 148, muzeum a galerie 42.400 – 51.400, kino 205.000 – 184.326, zdravotnictví 257.300 – 300.875, vnitřní správa 276.100 – 279.785, sociální zabezpečení 118.000 – 116.912, místní hospodářství 598.000 – 651.111. Pro rok 1967 zbývá reserva 29.737 a volná reserva 64.108 Kčs.
Prozatímní návrh rozpočtu městského národního výboru na rok 1967, předložený okresnímu národnímu výboru, předpokládá vlastní příjmy ve výši 1.227.560, neinvestiční výdaje 2.944.800 a investiční výdaje 717.000. K definitivnímu sestavení rozpočtu dosud nedošlo. Podle předběžného zjištění nebude městský národní výbor potřebovat dotaci z rozpočtu okresního národního výboru, ale předpokládá se značná částka odvodu okresnímu národnímu výboru.
Diskusní příspěvky se týkaly trasy nové silnice I/18  v úseku Brněnské ulice,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková