O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

komise pro obchod s. Hemzová. Personální změny byly schváleny plénem městského národního výboru na této schůzi.

Podrobnou zprávu o rozboru hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven městského národního výboru za rok 1966 podal předseda komise místního hospodářství, s. Krotký. Komunální služby vykazují tyto ekonomické výsledky: plánované výkony bez daně splněny na 106,7 %, tržby 99,5 a hrubý důchod 106,5 %. Na splnění plánu výkonů se podílely všechny provozovny, hlavně elektroslužba. Nepodařilo se dosud zlikvidovat nadnormativní zásoby. Přechodně byla uzavřena rychloprádelna, protože byla ztrátová. Urychlení praní prádla zajištěno ve Žďáře nad Sáz.; osvědčí-li se, bude prádelna uzavřena trvale. Od 1. XII. 66 měla být uvedena do provozu kosmetika a pedikúra, ale nestalo se tak. Přes příslib nezajistili Komunální služby sběrnu pro broušení nožů a vydávání plynu týdně. Ke kvalitě oprav a včasnosti nebylo reklamací. Zvýšenou pozornost musí věnovat Komunální služby oběma zahradnictvím, která jsou částečně ztrátová. Finanční situace KS byla dobrá a umožnila vyplatit zaměstnancům podíly z výsledků hospodaření. Domovní správa. V srpnu 1966 nastoupil nový vedoucí, s. R. Heřmanský. Ve čtyřměsíčním období, kdy domovní správa neměla vedoucího, objevil se pokles hlavně v provádění oprav, které splněny pouze na osmdesát procent. Bylo by třeba doplnit údržbářskou četu o jednoho klempíře a elektrikáře. Závažným problémem je údržba domů, která je ztěžována nekvalitním prováděním stavebních prací (komíny na sídlišti u nádraží, pronikání vody do sklepů při jarním tání). Úhrady nájemníků za užívání bytů jsou placeny včas. Větší pozornost musí věnovat Domovní správa dodávkám uhlí pro kotelny jak po stránce kvality, tak množství. Provozovny. Některé jsou technicky zastaralé a nestačí zvýšené poptávce. Proto bylo rozhodnuto provést rekonstrukci v lomu a v cihelně. Nový vedoucí provozoven, s. Nečas, je na svém místě. Rekonstrukce v kamenolomu bude provedeno v květnu letošního roku, budou-li dodána zařízení. V cihelně budou postaveny dva velké sušáky, aby bylo možno v létě vyrobit a usušit více cihel a pálit je déle na podzim. Byl zakoupen starší, větší lis, který byl dán do generální opravy. Rekonstrukce umožní v letošním období roční výrobu až 750.000 cihel. Přes nepříznivé počasí vyrobeno v r. 1966 455.000 cihel a zisk byl 43.000 Kčs. V pískovišti bude nutno zavést mechanizaci, poněvadž jeden starý dělník nemůže stačit. Totéž platí pro cementárnu, kde je práce dostatek, ale jeden dělník nestačí. V autodopravě hodně poruchové osobní auto mělo menší výkon a větší provoz-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková