O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vedením technické služby města s péčí o komunikace, veřejné osvětlení a další úkoly, zhodnocení plánu investic, generálních oprav, akce Z a údržby. [Plán investic nebyl splněn vinou dodavatelských stavebních organizací; mateřská škola a jesle budou dány do provozu s ročním zpožděním; nebyla dokončena silnice k pekárnám a úprava Mírové ulice; z akce Z provedena stavba garáží u nemocnice a generální oprava požární zbrojnice; neprovedena stavba střelnice pro Svazarm; dodržen harmonogram pro údržbu komunikací; nebyla provedena plánovaná oprava chodníku k nádraží a místo toho provedena oprava chodníku před zámkem, plánovaná na r. 1967.] Rada dále schválila návrh Komunálních služeb na úpravu cen za některé služby, hospodaření zemědělských závodů ve městě, vybavení nové mateřské školy a jeslí, hospodaření městského národního výboru za r. 1966 a rozpočet na r. 1967, zajištění místnosti pro družinu základní devítileté školy a požadavek školské komise Okresního národního výboru na zřízení zvláštní školy ve městě; znova jednala o existenci střední všeobecně vzdělávací školy, v kteréžto věci zaslán předsedovi Okresního národního výboru s. Voráčovi osobní dopis. Dále se zabývala návrhem na výstavbu rekreačního střediska Černý rybník, vzešlým z podnětu jednání na veřejné schůzi, konané za účasti zástupců městského národního výboru, Vládního výboru pro cestovní ruch, okresního národního výboru a dalších; byl vypracován investiční úkol, rozdělený do tří etap: první – vybudování inženýrské sítě (elektrická přípojka, vodovod, kanalizace, meliorace a komunikace v hodnotě 1.839.000 Kčs); druhá – hotelová část v hodnotě 4.235.000 Kčs; třetí – srubové chaty, sadové porosty, napojení vodovodu, kanalizace a další zařízení v hodnotě 2.296.000 Kčs. Celková rozpočtová hodnota včetně vybavení 9.021.000 Kčs. Dodavatelé jsou zajištění. Stavba bude zahájena v r. 1967 a dokončení se počítá v prvním pololetí 1969. Investorem je Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě, který bude vlastníkem objektu. Akci bude z padesáti procent financovat Vládní výbor pro cizinecký ruch, z třiceti pěti procent městský národní výbor s použitím úvěru a z patnácti procent okresní národní výbor. Model celého zařízení bude vystaven k nahlédnutí veřejnosti. Rada konečně projednala a schválila změny v obsazení komisí: na vlastní žádost odvolala z funkce člena komise sociálně zdravotní s. Kučera, jehož nástupcem bude s. J. Bořil. Dále odvolala z funkce člena finanční komise s. Hoška a členku zemědělské komise s. Hemzou. Místo nich navrženi: do finanční komise s. PhMg J. Novák, do

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková