O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 27a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Život veřejný a činnost městského národního výboru

Dne 28. prosince 1966 zemřel v Brně po těžké nemoci ve věku 66 let národní umělec Vincenc Makovský, sochař profesor Akademie výtvarných umění v Praze, nositel Řádu republiky a laureát Státní ceny Klementa Gottwalda a náš vynikající a slavný rodák. Našemu národu odešel umělec, jehož dílo ztělesňovalo v monumentalitě, čistotě a ideovém patosu nejsilnější tradice a úroveň novodobého českého sochařství. Ve svém životě a tvorbě byl neustále spjat se svým rodným městem a krajem a střežil odkaz svého učitele a našeho rodáka Jana Štursy, jehož žákem na Akademii výtvarných umění byl v letech 1922 – 1925. Od konce dvacátých let jako člen Spolku výtvarných umělců Mánes určoval modernímu českému sochařství nové cesty. O pevné víře v myšlenkové poslání a všelidskou platnost umění odkrýval smysl výtvarného dědictví antiky a uvědomoval si význam tradice českého umění a myšlení. Od mládí věren ideám socialismu dal naší národní kultuře řadu monumentálních děl trvalé hodnoty. Jako cílevědomý a náročný profesor na Zlínské škole umění, na Vysokém učení technickém v Brně a konečně na Akademii výtvarných umění v Praze vychoval řadu vynikajících žáků, svých pokračovatelů, a jako člen Ústředního výboru Svazu československých výtvarných umělců a člen výboru jeho krajské organizace aktivně se účastnil všech forem ideové a organizační práce. Byl věrným synem svého rodného města, jemuž byl ochotným a obětavým rádcem a pomocníkem ve všech otázkách uměleckých a jemuž také věnoval tři monumentální plastiky, sádrové odlitky pomníku J. A. Komenského, A. Jiráska a Partyzána. Byl to člověk čestný a moudrý, umělec příkladné ryzosti mravní i názorové, soudruh oddaný věci národa a lidu a přítel věrný a obětavý. A takový zůstane a bude provždy žít v srdcích a vzpomínkách všeho obyvatelstva svého rodného města.
Smuteční obřad oficiálního rozloučení se zesnulým konal se 3. ledna v 10 hodin dopoledne v Janáčkově divadle v Brně za účasti ministra školství dr. J. Hájka, zástupců politických a kulturních institucí, osobních přátel a občanů z Nového Města na Moravě. Potom byla rakev s tělesnými pozůstatky, pokrytá státní vlajkou, odvezena do rodného města, kdy byla vystavena na katafalku vedle Štursova pomníku Raněný.

                                                                   

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková