O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V r. 1966 nebylo město postiženo žádnou přírodní katastrofou ani požárem.

Přehledná zpráva o povětrnostních poměrech, pracována na podkladě podrobných záznamů člena letopisecké komise, s. Fr. Brázdy.

Lednové teploty měly klesající tendenci od 3° na začátku měsíce na -10° až 18°, což trvalo až do poslední třetiny měsíce, kde se teplota zase zvýšila k bodu mrazu. Po celý měsíc bylo střídavě zamračeno s občasným vyjasněním, se sněhovými přeháňkami a s mírným větrem. Sněhu v průměru 8 cm; sněhová pokrývka z počátku měsíce nesouvislá, v polovině měsíce skoro souvislá.

Únorové teploty se držely vcelku nad bodem mrazu a ke konci měsíce dosáhly až 10°. Pod bod mrazu klesla teplota pouze na -1°. Většinou bylo zamračeno a mlhavo, slunečný svit zaznamenán pouze dvakrát, a to pouze po část dne. Sněhová přikrývka zmizela a sníh zůstal jen v hlubokých úvozech a v lese. V noci bývaly dešťové přeháňky, vítr byl mírný až čerstvý.
V březnu teplota kolísala v rozmezí -6° až 8°; většinou se však držela kolem bodu mrazu. I v tomto měsíci bylo více dní zamračených mírným větrem, drobným deštěm a s dosti častými sněhovými přeháňkami. V polovině měsíce se vytvořila dvou až třícentimetrová nesouvislá sněhová přikrývka.

Průměrná teplota dubnová se držela celkem kolem 10°. Rána však bývala chladnější a teplota klesala i pod bod mrazu. Nejvyšší teplota 18° naměřena na konci měsíce. Oblačné dny se střídaly s jasnými a zamračenými, kterých bylo více. Dešťových přeháněk bylo málo. Dne 19. dubna byla první nevýrazná jarní bouře s drobným deštěm a o den později slabě sněžilo.

Teplota v květnu stoupala. Prvních pět dní bylo velmi teplých (až 22°), ale od 6. května teplota klesala a až do 11. se držela v rozmezí 6° - 10°. K oteplení došlo až ve druhé třetině měsíce až do 24., kdy se teplota pohybovala kolem 20°. Rána však byla chladnější. V posledním týdnu opět teplota poklesla do rozmezí 7° - 11°. Jasné dny se střídaly s oblačnými a zamračenými. Ke konci měsíce drobně pršelo. Dne 20. května v dopoledních hodinách bylo částečné zatmění slunce. Dobře

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková