O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dožila se požehnaného věku 93 let. Dne 8. prosince zemřela po dlouhém utrpení paní Marie Maděrová, vdova po řídícím učiteli. Rozloučení se zesnulou se konalo 12. prosince u domu smutku, zpopelnění v brněnském krematoriu dne 13. prosince. Dne 17. prosince zemřel ve věku 75 let pekařský mistr na odpočinku a bývalý člen rady místního národního výboru, František Hemza. Po rozloučení v evangelickém kostele byl pohřben 21. prosince na místním hřbitově církve českobratrské evangelické.

V ranních hodinách dne 28. prosince zemřel v Brně slavný novoměstský rodák a čestný občan města, Národní umělec a profesor Akademie výtvarných umění v Praze, sochař Vincenc Makovský. O jeho významu, státním pohřbu v Brně a závěrečném rozloučení v našem městě bude učiněn zápis na 27. stránce této kroniky v souvislosti s jeho pohřbem v Novém Městě na Moravě, který se konal 3. ledna 1967.
 

Výhled a stav bytové výstavby

V r. 1966 bylo v našem městě rozestavěno 57 rodinných domků, z toho na Beranici 24, na Brožkově kopci 9, na Dukle 7, v Maršovicích 3, v Pohledci 4 a v prolukách 10. 19 domků mělo být dokončeno už v r. 1965, 18 má být dokončeno letos a 19 v příštím roce. 33 rodinných domků se přestavuje, upravuje a zlepšují se bytové podmínky. K zahájení staveb rodinných domů se připravuje 21 občanů. V družstevní výstavbě jsou rozestavěny tři bloky o 48 bytech. V podnikové výstavbě pokračují Uranové doly 125 bytovkami. Ve státní výstavbě zahájena stavba šestibytovky pro státní statek v ulici Smetanově. Stavebních míst je dostatek. Potíž je v tom, že v určených stavebních obvodech není vybudována inženýrská síť a vozovky. Ve čtvrti na Beranici je třeba vybudovat 750 m komunikací, 750 m kanalizace, 300 m vodovodní sítě a 200 elektrického rozvodu. Na Brožkově kopci 450 m komunikací, 450 m kanalizace, 300 m vodovodu a 450 m elektrického rozvodu včetně veřejného osvětlení. V Pohledci 450 m komunikací, 200 m kanalizace, 250 m vodovodu a 450 m elektrického rozvodu a v Maršovicích 240 m kanalizace a 120 m elektrického rozvodu. Inženýrská síť není zajištěna ani u družstevní výstavby.

Do provozu bylo dáno koupaliště, kde postaveny skluzavky, dokončeno oplocení a výstavba sociálních zařízení a zajištěna služba na celou sezónu. Na domech č. 200, 241 a 8 byly prováděny generální opravy. Kostelíček na hřbitově byl od základu omítnut. Byla zahájena přestavba novoměstského nádraží.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková