O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Obyvatelstvo

V r. 1966 se v našem městě narodilo 69 chlapců a 55 děvčat, celkem 124; zemřelo 26 mužů a 22 žen, celkem 48. Přirozený přírustek činil tedy 43 mužů a 33 žen, celkem 76. Přistěhováním přibylo 177 mužů a 210 žen, odstěhováním ubylo 64 mužů a 92 žen; činil tedy přírustek přistěhování 113 mužů a 118 žen, celkem 231. Celkový přírustek přirozený a přistěhováním činí 156 mužů a 151 žen, celkem 307. Celkový počet obyvatelstva Nového Města na Moravě s osadami Maršovice a Pohledec k 31. prosinci 1966: 2.990 mužů a 3.156 žen, celkem 6.146.

Úmrtí významnějších našich spoluobčanů. 11. května zemřel a 13. května byl v brněnském krematoriu zpopelněn důchodce Jan Vorlíček, bývalý zaměstnanec Brněnských energetických závodů. Dne 7. června zemřeli dva občané našeho města; důchodce Josef Cícha náhle a předčasně v 58. roce života a jeden z nejstarších našich spoluobčanů, devadesátiletý Josef Kubík, bývalý městský radní a dlouholetý člen novoměstského hasičského sboru. Oba byli pohřbeni za velké účasti obyvatelstva na hřbitově u kostelíčka.

Dne 25. června zemřel náhle profesor střední průmyslové školy strojnické ve Žďáře nad Sázavou Jaroslav Puchýř ve věku 61 let. Za svého dlouholetého působení na středních školách (z toho patnáct let v našem městě) vychoval řadu žáků, kteří budou vděčně vzpomínat na laskavého a přátelského učitele a tělovýchovného pracovníka, který vykonal mnoho záslužné práce i v mimoškolní výchově mládeže, především v organizaci Skaut. Dovedl poutavě vyučovat a účinně vychovávat a svým příkladným soukromým životem a opravdovostí v práci byl svým žákům vzorem. Byl pohřben 29. června za obrovské účasti osobních přátel a známých na novoměstském hřbitově u kostelíčka. U domu smutku se s ním rozloučil po zazpívání smutečních sborů Pěveckým a hudebním odborem Smetana a po recitaci básně M Sommrem ředitel žďárské průmyslové školy Václav Růžička a u hrobu žák této školy.

Dne 5. listopadu zemřel a 9. listopadu byl na novoměstském hřbitově pochován bývalý novoměstský řezník Adolf Bulánek. Dne 8. listopadu zemřela a 12. listopadu za veliké účasti našich spoluobčanů byla pohřbena jedna z nejstarších občanek našeho města, paní Julie Německá, matka slavných novoměstských lyžařských závodníků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková