O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Moravě má vše zaseto, brambory dosázeny, opravy strojů provedeny, na lukách vystruhováno a závlahy provedeny. Dobytek je vyháněn na pastvu a krmí se zelenou travou. Dodávky: telecí maso 584 kg, vepřové 11.990 kg, hovězí 21.502 kg, mléko 59.990 l. V letošním roce přálo jarním pracím počasí, a proto bylo možno dodržet agrotechnické lhůty a všechny práce dokončit včas.

Na schůzi pléna městského národního výboru, která se měla konat 8. července a pro nedostatečnou účast poslanců musela být odročena, měla být podána zpráva zemědělské komise o její činnosti o stavu zemědělských prací. Poněvadž byla písemně vypracována, je možné na jejím podkladě pořídit tento záznam do pamětní knihy. Od začátku kalendářního roku konala komise 13 schůzí; kontrolovala na nich pravidelně postup prací zemědělských závodů a plnění dodávkových úkolů. Postup prací: jednotné zemědělské družstvo v Pohledci provedlo přeorávku brambor na 54 ha; také třetí přeorávka je ukončena. Sklizeň sena: plán 116 ha, pokos 108 ha, svoz 98 ha. Plán pícnin 60 ha, pokos 58, svoz 56 ha. Maso splněno na 42,5 %, mléko na 41,2 %, vejce na 85,3 %. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích. Přeorávka brambor provedena na 42 ha a provedena také přeorávka třetí. Sklizeň sena z luk: plán 103 ha, pokos 71, svoz 76 ha. Špatné počasí znemožňuje ukončení senoseče. Maso splněno na 45,2 %, mléko na 54,1 a vejce na 63,4 %. Státní statek v novém Městě na Mor. Plní všechny úkoly velmi dobře.

Na schůzi rady městského národního výboru, konané dne 26. září, podali předsedové jednotných zemědělských družstev v Maršovicích a Pohledci zprávu o průběhu žňových prací a o pracích podzimních. Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci přes nepříznivé počasí ukončilo všechny žňové práce dobře a rovněž ve sbírání brambor si za pomoci brigádníků, kterých je denně třicet si vede dobře; z plochy 54 ha mají již víc než polovinu vybranou. Také Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích a Státní statek v Novém Městě na Mor. ukončily dobře žňové práce. Dobře si také vedou ve vybírání brambor, při němž dosud nepotřebovaly brigádnickou výpomoc.

Dne 16. července byla ve 14 hod. odpoledne zahájena na hřišti u všeobecně vzdělávací školy IV. výstava drobného zvířectva, kožešinových zvířat a exotů, uspořádaná Místní organizací Československého svazu chovatelů drobného zvířectva. V rámci výstavy bylo předvedeno stříhání angorského králíka a třídění srsti podle jednotlivých tříd za odborného výkladu zástupce národního podniku Vlněna v Bystrém u Poličky. Zajímavá, pěkně uspořádaná a bohatá výstava se těšila velikému zájmu odborníků i široké veřejnosti.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková