O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sportu a olympijský vítěz H. Zdražila, zasloužilý mistr sportu Otáhal a mistři sportu Kužílek, Petrák, Babinský, Lera a další. Přebory byly zahájeny v pátek 4. listopadu v 16. hodin váhami do 56 a 60 kg a pokračovaly v sobotu a v neděli dopoledne, kdy byly brzy po poledni zakončeny vyhlášením vítězů a odevzdáním diplómů a cen. Závody, které se těšily značné pozornosti a zájmu našich spoluobčanů, velmi dobře připravil a organizačně zvládl oddíl vzpírání při tělovýchovné jednotě Sokol.

V tomto roce řada našich občanů darovala bezplatně krev pro záchranu lidských životů a pro zmírnění lidského utrpení. Byli to: Ludmila Kopřivová, Antonín Chroust, Jaromír Čejka, Zdeněk Albrecht, Květoslava Adamová, Jolana Altmanová, Marie Pomahačová, Miroslav Bartoš, Jiří Sokol, Pavel Ženatý, Jan Mašek, Miroslav Německý. Svým činem prokázali vysoké morální uvědomění a zaslouží si, aby jejich jméno po vyhlášení městským rozhlasem bylo zapsáno do pamětní knihy.

Dne 26. prosince zahájil lyžařský oddíl tělovýchovné jednoty Sokol novou sezónu přeborem jednoty. Start závodu byl v 9,30 hod. u chaty Mercedes.

Zemědělství

Na schůzi pléna městského národního výboru, konané dne 13. května, podal předseda zemědělské komise s. Josef Břečka zprávu o postupu jarních prací a o plnění dodávkových úkolů novoměstskými zemědělskými závody. Podle ní mělo Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích k tomuto dni ukončeno setí obilovin na plánovaných plochách 63 ha. Podsevy víceletých pícnin na 25 ha, výsadba brambor na 30 ha z plánovaných 42 ha, hnojení luk a pastvin na 70 ha průmyslovými a 35 ha statkovými hnojivy. Plnění dodávek: v hovězím mase na celoroční úkol 212 q splněno 44; ve vepřovém na úkol 230 q splněno 52; 20; v mléce na 165.000 l splněno 54.818, ve vejcích na 110.000 splněno 28.000. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: má zaseto na 74 ha, podsevy 40 ha, výsadba brambor na 27 ha z plánované plochy 54 ha. Čpavkování provedeno na 7 ha, pohnojení luk a pastvin na 28 ha strojenými a na 7 ha statkovými hnojivy. Opraveny stroje a závlahy provedeny na 35 ha. Dodávky v hovězím mase na úkol 305 q splněno 35,82 q, vepřovém 71,67 na plán 200 q, v mléce na 100.000 l splněno 54.346 a ve vejcích na plán 195.000 splněno 44.761. Státní statek v Novém Městě na

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková